Tajemnica tatusiowej szuflady - scenariusz zajęć dla 5-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Tajemnica tatusiowej szuflady - scenariusz zajęć dla 5-6 latków
Oceń
{

Słuchanie opowiadania terapeutycznego M. Staniszewskiej pt. „Tajemnica tatusiowej szuflady”.

Cele główne:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności panowania nad wybuchami złości i gniewu
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego dyskutowania
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy


Cele operacyjne - dziecko:

 • wie jak zapanować nad wybuchami złości
 • aktywnie słucha opowiadania
 • rozpoznaje i nazywa emocje własne i innych ludzi
 • pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.

 
Metody:

 • czynne - zadań stawianych do wykonania
 • słowne - metoda żywego słowa (opowiadanie), objaśnienia, instrukcje
 • oglądowa - oglądanie ilustracji

 
Formy:

 • indywidualna, zbiorowa

 
Środki dydaktyczne:

 • kolorowe serduszka-wizytówki, rysunki przedstawiające różne zachowania dzieci, kolorowe koperty z cyframi, stopki gimnastyczne, papier do wykonania kopert przez dzieci, kredki, wełna, skrawki materiału, bibuła, brokat, kolorowy papier, książka z tekstem opowiadania.

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 
1. Powitanie „Iskierka przyjaźni”. Dzieci siedzą w kole i trzymają się za ręce. Nauczycielka mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do mych rąk”. Dzieci przekazują sobie uścisk przyjaźni.

2. Rozmowa na temat złości. Nauczycielka zadaje pytanie o to, czy dzieci się czasem złoszczą oraz z jakiego powodu. Zbieramy odpowiedzi. Stajemy w kole – zadajemy pytanie, co ludzie robią, kiedy się złoszczą. Zbieramy odpowiedzi i wykonujemy dane czynności – robimy straszne miny, tupiemy, krzyczymy, kopiemy powietrze, zaciskamy zęby. Wyraźnie mówimy, na co się nie zgadzamy przy wyrażaniu złości, np.: Tak, ludzie czasem biją innych, kiedy są zezłoszczeni, ale wyrażając złość nie wolno krzywdzić ani siebie, ani innych. Nie wykonujemy tej czynności.
    
3. Nauczyciel pokazuje dzieciom złotą obręcz, objaśniając iż przejście przez nią jest wejściem do Krainy Wyjątkowych Opowieści, więc po wysłuchaniu opowiadania należy powrócić przez obręcz z powrotem.

4. Pacynka czyta opowiadanie.
 
5. Rozmowa na temat opowiadania.
- Co czuł Tomek?
- Dlaczego się złościł?
- Co tata powiedział Tomkowi?
- Jak tato radzi sobie ze złością?
- Co postanowił zrobić Tomek?
- Czy chcielibyście mieć taką szufladę? Jeśli tak – co byście do niej włożyli. Jeśli nie – dlaczego? Nie komentujemy.

6. Zabawa ruchowa „Znajdź sobie przyjaciela”. Dzieci biegają w rytm muzyki, na przerwę w muzyce dobierają się w pary i mają za zadanie powiedzieć sobie coś miłego.

7. Zabawa „Wizytówki”. Nauczycielka rozdaje dzieciom kolorowe serduszka w trzech kolorach z wypisanymi imionami wszystkich dzieci. W ten sposób dzieci zostają podzielone na cztery grupy.
 
8. Zabawa „Tajemnicze kolorowe koperty”. Dzieci bawią się w 4 grupach, zgodnie z kolorami wcześniej otrzymanych wizytówek. Każda grupa ma za zadanie odnaleźć ukrytą w sali kopertę w takim samym kolorze, co serduszka dzieci należące do grupy. W kopertach znajdują się numery obrazków przedstawiające różne sytuacje. Kolejnym zadaniem dzieci będzie zapoznanie się z przedstawionymi na rysunkach sytuacjami oraz opowiedzenie wszystkim uczestnikom zabawy, co przedstawia ich rysunek.

- dzieci opisują, co czują postacie na rysunkach (co zdarzyło się, że dana osoba na obrazku właśnie to odczuwa)
- jak powinni zachować się bohaterowie scenek?
- jakich form grzecznościowych powinni użyć?
 
9. Pacynka proponuje wykonanie koperty złości. Koperty dzieci ozdabiają.
 
10. Po wykonaniu pracy nauczycielka zbiera dzieci aby każde mogło zobaczyć prace dzieci.

"Wasze prace są bardzo ciekawe i, podobnie jak wasza złość, bardzo różnorodne. Ciekawi mnie co do niej włożycie. Co Was mogłoby uspokoić?"

Twoje uwagi i pomysły

Tagi