Scenariusz - Tak wiele potrafimy, ale wciąż się uczymy

Scenariusz - Tak wiele potrafimy, ale wciąż się uczymy
5.0
2 oceny
Oceń

Tak wiele potrafimy, ale wciąż się uczymy - zabawy utrwalające zdobyte umiejętności z wykorzystaniem Darów Froebla.

Cel ogólny:


•    czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rodzicami,
•    utrwalenie w zabawie zdobytych umiejętności,


Cele szczegółowe:


•    uczestniczy w zabawach ruchowych, z wykorzystaniem Darów Froebla,
•    wykazuje się pomysłowością, cierpliwością w czasie zabaw konstrukcyjnych, majsterkuje, buduje, wykorzystując Dary Froebla,
•    rozwija kreatywność,
•    nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom,


Metody pracy:


- oparte na aktywności prowadzącej: pokaz, objaśnienia,
- oparte na aktywności dziecka: aktywne słuchanie, odpowiedzi na pytania, zabawa ruchowa, samodzielne działania dziecka.


Formy pracy:


•    indywidualna,
•    zbiorowa.


Pomoce dydaktyczne:


•    Dary Froebla 1, 7, 8,  9, 10,
•    pachołki, obręcze, szarfy,
•    białe kartki A4


Przebieg zajęć:


1. Powitanka „Wędrujący uśmiech”
Dzieci wraz z rodzicami siedzą w kole, podają sobie w rytm muzyki żółtą piłeczkę z Daru Froebla 1 symbolizującą uśmiech, gdy muzyka cichnie osoba, która ma piłeczkę przedstawia się i mówi, z czym kojarzy jej się wiosna ( odpowiedzi nie mogą się powtarzać).
2. Wiosenne zawody „Bieg z przeszkodami”
Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w zawodach - rodzice kontra dzieci. W jednym rzędzie stoją dzieci, a w drugim rodzice. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza prawidłowo wykona ćwiczenia.
Ćwiczenie nr 1 - bieg wokół pachołka z wykorzystaniem Daru Freobla nr 1.
Ćwiczenie nr 2 - bieg wokół pachołka z wykorzystaniem Daru Freobla nr 1, po drodze uczestnicy przechodzą przez szarfę.
Ćwiczenie nr 3 - bieg wokół pachołka z wykorzystaniem Daru Freobla nr 1, po drodze uczestnicy muszą wrzucić Dar do obręczy,  kolejna osoba zabiera z obręczy Dar.
Ćwiczenie nr 4 - uczestnicy skaczą na prawej nodze wokół pachołka z wykorzystaniem Daru Freobla nr 1.
Ćwiczenie nr 5 - uczestnicy podają sobie nad głowami Dary Froebla nr 1.
3. Wiosenna historia
Dzieci wraz z rodzicami układają z Darów Froebla 7,8,9 i 10 jedną dowolną rzecz kojarząca się z wiosną  np. narcyz, marzanna, konwalie, słońce itp. Gdy każdy z uczestników skończy swoją pracę, nauczyciel zaczyna odpowiadać historyjkę, każdy kolejny uczestnik kontynuuje historię wplatając swój stworzony przedmiot.
Np. Za górami, za lasami w wiosenny ciepły dzień...
4. Najwyższa wieża
Dzieci wraz z rodzicami układają z Darów Froebla 7,8,9 i 10 najwyższą wieżę.
5. Dary lubią porządek
Porządkowanie sali.
6. Ewaluacja zajęć

Dzieci oraz rodzice wypowiadają się na temat tego, co podobało im się w zajęciach.

 

Opracowała:

 

Anita Theis

Twoje uwagi i pomysły

Tagi