Teatralne rekwizyty - scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Teatralne rekwizyty - scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich
Oceń
{

 

Cele ogólne:

· angażowanie dzieci w organizowanie zajęć teatralnych w przedszkolu,

· zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,

· przybliżenie bajkowych postaci,

 

Cele operacyjne: dziecko:

· zdobywa wiedzę o teatrze,

· współpracuje z innymi dziećmi,

· rozwija zdolności manualne poprzez wykonanie kukiełki,

· rozpoznaje postaci z bajek,

· odgrywa krótkie sceny pantomimiczne, tworzy mini przedstawienia teatralne,

· przestrzega umów dotyczących bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa

 

Pomoce dydaktyczne:
Z
agadka głoskowa (obrazki i cyfry), ilustracja przedstawiająca budynek teatru, obrazki z bajek, napisy i rekwizyty ( piec, kot, bal, las, piernik, Baba Jaga, pantofelek, dynia, babcia, wilk), kukiełki, marionetka, pacynki, torebki papierowe, pudełka po zapałkach, kolorowy papier, klej, nożyczki, materiały, wełna.

 

Metody:

·  metoda czynna: zadania stawiane dzieciom do wykonania,

·  metoda słowa: rozmowa, instrukcja.

·   metoda percepcyjna: obserwacja, pokaz, przykład. 

·   metoda I. Majchrzak

 

 PRZEBIEG:

 

1.  Zabawy integracyjne: 

Powitanie rymowanką: „Wszyscy pięknie się witamy”

Ustawienie: w kole, twarzami do środka.

Wszyscy pięknie się witamy (ukłon)
Do zabawy zapraszamy (gest wołania)
Do przodu krok (jeden krok w przód)
Do tylu krok (jeden krok w tył)
Teraz obrót (obrót wokół własnej osi)
Uścisk rąk (zawiązanie koła)

 

2. Rozwiązanie zagadki głoskowej wprowadzającej do tematu zajęć.

    Dzieci analizują obrazki, liczą głoski i „odczytują” hasło: TEATR

    ( 1-telefon, 2-ser, 4-sowa, 4-tort, 3-farby).

 

 3. Rozmowa dotycząca teatru, swobodne wypowiedzi odwołujące się do doświadczeń.   
     (stosowanie określeń: afisz, scena, widownia, artyści, owacje, itp. Zapoznanie z czynnościami wykonywanymi przez reżysera, aktora, autora, scenografa, charakteryzatora, krawca, suflera, rekwizytora, garderobianą, operatora światła).

 

4. Zabawy teatralne
„Idziemy do teatru”- wszystkie dzieci chodzą po sali w wybranych przez siebie kierunkach, wyobrażając sobie, że idą na przedstawienie teatralne Nagle okazuje się, że zaczyna padać deszcz lub jest bardzo gorąco na dworze albo wieje silny wiatr itp. Dzieci poruszają się
zgodnie z informacją o pogodzie podanej przez nauczyciela

Twoje uwagi i pomysły

Tagi