Przedszkole Skrzat (Toruń)

Przedszkole Skrzat
Oceniono na:
5/5
zobacz więcej (7)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Spółdzielcza 3/5, Toruń
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • ceramika
  • rytmika

Opis obiektu

Przedszkole Skrzat to nieduża placówka, w której panuje domowa atmosfera. Naszą działalność prowadzimy od 1992 r. Placówka liczy 3 grupy dziecięce, podzielone wiekowo w zależności od ilości zgłoszeń dzieci w poszczególnych rocznikach. Uczęszczają do nas dzieci w wieku 3-6 lat. W ostatnim roku edukacji przedszkolnej dzieci 6-letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Nasze przedszkole oferuje dzieciom opiekę w godz. 6:00-16:30. Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia: I śniadanie, II śniadanie i obiad.

 

Co roku przeprowadzamy kilku dniową adaptację dla najmłodszych dzieci. Dzieci często przebywają na świeżym powietrzu bawiąc się na dwóch bezpiecznych i atrakcyjnych terenach zabaw.

 

Dlaczego my?

 

  • Doskonała praktyka
  • Elastyczna obecność
  • Wyjątkowe udogodnienia
  • Przystępne opłaty

Galeria

Program nauczania

Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego PWN, autorstwa Elżbiety Kordos (Wydawnictwa Szkolne  PWN), który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program daje swobodę co do sposobu realizacji zawartych treści programowych   i uwzględnia potrzeby i możliwości dzieci. Treści skoncentrowane są wokół 4 obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Zaproponowane w programie metody pracy są wartościowe wychowawczo i edukacyjnie. Umożliwiają one samodzielne budowanie wiedzy przez dziecko, eksplorację otoczenia oraz rozwiązywanie nurtujących dzieci problemów badawczych.

 

Praca przedszkola ma na celu umożliwienie dzieciom równych szans w przekroczeniu progu szkolnego oraz dalszej edukacji. Celem naszym jest wychowanie człowieka umiejącego zaistnieć w środowisku i społeczeństwie, przejawiającego postawy prozdrowotne i proekologiczne, a także wrażliwego i tolerancyjnego w stosunku do innych ludzi. W przedszkolu kontynuowane są również tradycje rodzinne, regionalne i państwowe.

 

Organizowane są uroczystości, imprezy i spotkania okolicznościowe. Kadra pedagogiczna posiada umiejętności,  kwalifikacje i wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola. Przedszkole zatrudnia 5 nauczycielek sprawujących opiekę całodzienną w grupach dziecięcych oraz specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe i terapeutyczne. Zajęcia prowadzone przez specjalistów: język angielski, rytmika,  katecheza, terapia logopedyczna, psychoprofilaktyka. Nasza placówka chętnie współpracuje z rodzicami i środowiskiem, dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach, programach edukacyjnych i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje na terenie miasta i kraju. Od roku 2006 nasze przedszkole organizuje kolejne edycje Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego dla toruńskich przedszkoli. Przedszkole nasze jest otwarte na wszelką współpracę, nowatorskie pomysły, sugestie i propozycje.

Kolorowanki