Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych - scenariusz zajęć dla 4 i 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych - scenariusz zajęć dla 4 i 5 latków
3.6
5 ocen
Oceń
{

CELE GŁÓWNE:

 • Poszerzanie wiadomości o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych;
 • Wprowadzenie nastroju oczekiwania i wywoływanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie;
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych;
 • Zapoznanie z symbolami wielkanocnymi (omówienie ich znaczenia);
 • Układanie historyjki obrazkowej; posługiwanie się określeniami: na początku, potem, na końcu;
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów;
 • Rozpoznawanie kształtów oraz kolorów;
 • Doskonalenie przeliczania w zakresie 10; porównywanie liczebności zbiorów; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Rozpoznawanie znaku graficznego cyfr od 1 do 6;
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek;
 • Rozwijanie orientacji na kartce papieru;
 • Reagowanie we właściwy sposób na umówione wcześniej sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych; reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole;
 • Osłuchanie się z językiem angielskim; odpowiadanie na proste pytania oraz reagowanie ruchem na polecenia Nauczyciela;
 • Rozwijanie pomysłowości i sprawności manualnych podczas wykonywania pracy plastyczno - technicznej;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej, społecznej w grupie przedszkolnej, z Rodzicami i Nauczycielką.

 

CELE OPERACYJNE (SZCZEGÓŁOWE) dziecko:

 • Zna symbole i tradycje wielkanocne; rozpoznaje potrawy z koszyczka wielkanocnego;
 • Ustala związki przyczynowo - skutkowe w historyjce;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Rozpoznaje i wybiera odpowiednie kształty i kolory;
 • Rozwiązuje zagadki;
 • Potrafi przeliczać w zakresie 10; posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Rozpoznaje znak graficzny cyfry;
 • Zgodnie uczestniczy w zadaniach zespołowych;
 • Prawidłowo reaguje na sygnały słuchowe;
 • Utrwala nazwy związane z Wielkanocą w języku angielskim: a basket, a lamb, an egg, a bread, a bunny, a chicken,  a salt, a sausage, a cake. Posługuje się liczebnikami od 1 do 10;
 • Współdziała w grupie z innymi dziećmi i rodzicami;
 • Wykonuje wspólnie z rodzicami pracę przestrzenną.

 

METODY:

 • czynne: samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających poznane wiadomości, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, zabawy dydaktyczne;
 • oglądowe: obserwacja, pokaz;
 • słowne: rozmowy, sposoby społecznego porozumiewania się, żywego słowa, objaśnienia, instrukcje, zagadki.

 

FORMY:

 • Praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna, praca razem z Rodzicami

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: opowiadanie ks. Twardowskiego pt.: KRÓTKA A WIELKA; ilustracje przedstawiające symbole wielkanocne: baranek, pisanki, kurczaczek, palmy, zajączek; historyjka obrazkowa: ZAJĄCZKI MALUJĄ JAJKA, sylwety pisanek do zabawy ruchowej; koszyk wielkanocny - potrawy: baranek, jajko, chleb, wędlina, sól, chrzan, babka; sylwety kur i pisanek z kropkami i cyframi od 1 do 6; zagadki, duże arkusze papieru; sylwety symboli wielkanocnych; kolorowa bibuła i arkusze papieru, koperty, elementy wycięte
z dekoracyjnych dziurkaczy, wstążki, dekoracyjne sianko, zszywacz, klej, magnetofon, płyta CD z muzyką.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1. Powitanie Rodziców oraz dzieci przez Nauczyciela piosenką pt.: WSZYSCY SĄ, WITAM WAS.

 

Nauczycielka zwraca się do dzieci i pyta o pogodę w języku angielskim:

 

What’s the weather like today? Is it sunny (windy, rainy, cold) today?

 

Dzieci odpowiadają YES/NO.

2. Zabawa integracyjna: WITAM TYCH, KTÓRZY...

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi