"Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia" Projekt Edukacyjny

"Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia" Projekt Edukacyjny
2.5
6 ocen
Oceń

Temat projektu: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Realizacja projektu: Grupa dzieci 4- letnich „KUBUSIE” w Przedszkolu Niepublicznym Kubusia Puchatka w Tychach.

Cele ogólne:
- poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia;
- wdrażanie do poważnego traktowania obrzędów i tradycji;
- przekazywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w życiu społecznym;
- rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość;
- pogłębianie więzi z rodziną oraz budowanie pozytywnego kontaktu placówki z rodzicami dzieci;
- rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz umiejętności - współdziałania w grupie, słuchania opinii innych, wyrażania własnych odczuć;
- zwracanie uwagi dzieci na kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zrozumieniu i pomocy drugiemu w trudnych chwilach;

Cele szczegółowe:
- dziecko zna tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia: wysyłanie kartek z życzeniami, ubieranie choinki, przygotowanie świątecznej kolacji wigilijnej i odpowiednich potraw;
- poznaje różne obrzędy i zwyczaje regionalne oraz międzynarodowe związane z ubieraniem choinki, przygotowaniem tradycyjnych potraw, itp.;
- ma świadomość na kogo czekamy w Święta i dla kogo przygotowane jest dodatkowe nakrycie;
- potrafi wykonać ozdoby na choinkę w grupie i samodzielnie z różnych materiałów zaproponowanych przez nauczyciela;
- odtwarza z pamięci wiersze i piosenki podczas Spotkania Opłatkowego z rodzicami;
- dziecko potrafi właściwie zachować się w sytuacji składania sobie życzeń

Kształcenie umiejętności kluczowych:
- rozumienie doniosłości i znaczenia Świąt Bożego Narodzenia i ich rodzinnego charakteru;
- efektywne współdziałanie w grupie w oparciu o aktywność artystyczną: plastyczną, muzyczną, literacką;
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
- zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce oraz prezentacja własnych osiągnięć.

Metody:
- rozmowa w oparciu o teksty literackie , informacyjne oraz ilustracje;
- słuchanie utworów muzycznych, śpiew oraz inscenizacje ruchowe do utworów i piosenek;
- działań praktycznych: pieczenie ciasteczek świątecznych, robienie ozdób na choinkę, wykonanie kartek świątecznych, inscenizacja bożonarodzeniowa;
- pogadanki z zaproszonymi gośćmi.

Formy realizacji:
- rozmowa na temat różnych drzew iglastych  rozpoznawanie ich w środowisku naturalny z uwzględnieniem ich przydatności  do - przystrojenia w domu na Święta;
pogadanki na temat obrzędów i tradycji Świąt  Bożego Narodzenia wsparte ilustracjami i albumami;
- pieczenie ciastek na choinkę;
- robienie ozdób choinkowych;
- wykonanie szopki z kartonu w sali – praca zbiorowa;
- rozmowa z panią kucharką na temat potraw wigilijnych, ich różnorodnosci, tradycji w przygotowaniu i sposobów przygotowania;
- rozmowa z zaproszonymi gośćmi na temat ozdób na choinkę wykonanych z włóczek techniką koronkarską oraz obchodów Świąt w innych krajach;
- uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym z rodzicami.

Pomoce dydaktyczne i środki realizacji:
- literatura;
- sprzęt audio – wideo;
- teksty źródłowe;
- albumy;
- ilustracje;
- pianino;
- artykuły spożywcze do ciastek;
- materiały plastyczne.

Zagadnienia do przygotowania i proponowane zadania do realizacji:

EDUKACJA PRZYRODNICZA
- poznawanie drzew iglastych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jodłę, świerk, sosnę rozpoznawanie ich po igłach;
- dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody.

EDUKACJA JĘZYKOWA
- słuchanie utworów literackich, jak np.: „Choinka” J.H Andersena oraz wierszy o tematyce związanej ze Świętami;
- nauka tekstów potrzebnych do inscenizacji;

Twoje uwagi i pomysły

Tagi