Tradycyjnie, czyli jak? - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu

Tradycyjnie, czyli jak? - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu
3.5
2 oceny
Oceń

Grupa: „Delfinki”

Temat bloku: Choinkowe czary.

Temat dnia: Tradycyjnie czyli jak?

Cele ogólne:
Poznawczy: Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Kształcący: Kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Wychowawczy: Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas wigilijnej wieczerzy.

Cele operacyjne:
Kat. A (uczeń zna, wie)
- zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
- zna tradycje wigilijne kultywowane w różnych regionach Polski;
- wie jak należy przygotować się do wieczoru wigilijnego;
- zna i chętnie śpiewa kolędy.
Kat. B (uczeń rozumie)
- rozumie wagę tradycji w życiu rodzinnym .
Kat. C (uczeń potrafi)
- potrafi poruszać się w rytm muzyki;
- potrafi układać puzzle i rozwiązywać zagadki
- potrafi odpowiadać na pytania nauczyciela.

Pomoce i środki dydaktyczne: płyta z kolędami, magnetofon, sylwety choinek ze zwyczajami obchodzenia różnych świąt, puzzle.

Metody:
- pogadanka,
- problemowa,
- aktywizujące,
- praca z tekstem,
- pokaz,
- działań praktycznych.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita,
- grupowa jednolita,
- zbiorowa jednolita.

 

Przebieg zajęć


1. Powitanie słowami:
„Wszyscy są, witam was.
Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty.
Raz, dwa, trzy”.

2. Układanie puzzli.
Dziecko układa z pociętych części obrazek przedstawiający stajenkę betlejemską.

3. Rozmowa na temat świąt Bożego Narodzenia:
- kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia;
- na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy święta Bożego Narodzenia;
- w jaki sposób przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia;
- co robimy w święta? Z kim się spotykamy?

4. Przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Na tablicy umieszczone są sylwety choinek z zwyczajami obchodzenia różnych świąt. Zadaniem dzieci jest wybrać te choinki, które wskazują na zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

5. Zabawa „Rozwożenie prezentów”. 
Dzieci tworzą pary – zaprzęgi: renifer i Święty Mikołaj. Ustawiają się po kole. Zgodnie z muzyką jadą, po czym renifery czekają grzebiąc nóżką, a Mikołaje wyjmują z sań prezenty i pukają do drzwi. Cichutko wracają do sań. Zaprzęgi ruszają w dalszą drogę. Powtórzenie zabawy.

6. Przeprowadzenie quizu pt. „Co wiemy o świętach Bożego Narodzenia?”
Zestaw pytań:
- Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy święta Bożego Narodzenia?
- W jaki sposób przygotowujemy się do świąt?
- Jakie tradycje i zwyczaje związane są ze świętami Bożego Narodzenia?
- Co oznacza słowo „choinka”?
- Dlaczego ubieramy na święta drzewko iglaste , a nie liściaste?
- Kiedy rozpoczynamy wieczerzę wigilijną?
- Czy wiesz, jakie potrawy powinny znaleźć się na wigilijnym stole?
- Dlaczego właśnie 12 potraw powinno znaleźć się na wigilijnym stole?
- Czy wiesz, skąd pochodzi zwyczaj stawiania choinki w domach podczas świąt Bożego Narodzenia?

7. Wspólne śpiewanie kolęd.

Opracowanie: Izabela Pracz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi