Tworzymy kalendarze - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Tworzymy kalendarze - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu
5.0
1 ocena
Oceń
{

Grupa: „Delfinki”

Temat bloku: Mierzymy czas.

Temat dnia: Tworzymy kalendarze.

Czas trwania: 60 min.

Cele ogólne:

  • Poznawczy: Poznawanie następstw dni tygodnia.
  • Kształcący: Kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
  • Wychowawczy: Wdrażanie dzieci do skupiania się oraz obdarzania uwagą drugiej osoby.

Cele operacyjne:
Kat. A (uczeń zna, wie)
- zna nazwy dni tygodnia,
- wie jaki dzień był wczoraj, a jaki będzie jutro,
Kat. B (uczeń rozumie)
- rozumie rytm powtarzania się dni w kolejnych tygodniach,
- rozumie, że tydzień to 7 dni,
Kat. C (uczeń potrafi)
- potrafi słuchać z uwagą piosenki,
- potrafi ułożyć graficzny kalendarz,
- potrafi dostrzec powtarzające się elementy,
- potrafi przestrzegać podanych zasad obowiązujących w czasie zajęć,
- potrafi współdziałać w grupie,
- potrafi odpowiadać na pytania nauczyciela w oparciu o piosenkę.

Metody:
- pogadanka,
- problemowa,
- aktywizujące,
- pokaz,
- działań praktycznych.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita,
- grupowa jednolita,
- zbiorowa jednolita.

Pomoce: nagranie piosenki „Powiedz mi, jakie znasz tygodnia dni”, miś, kolorowe kartki z nazwami dni tygodnia, kartki, trójkąty z nazwami dni tygodnia, ilustracje do piosenki „Powiedz mi, jakie znasz tygodnia dni”, kartki z nazwami dni tygodnia tworzące kalendarz.

 

Przebieg zajęć


1. Powitanie słowami:
„Wszyscy są, witam was.
Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty.
Raz, dwa, trzy”.

2. Wysłuchanie piosenki „Powiedz mi, jakie znasz tygodnia dni”.
Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki:
O czym była piosenka?
Co się powtarzało?
Jakie dni tygodnia zapamiętaliście?

3. Zabawa dydaktyczna „Urodziny misia”
N – l pokazuje misia i mówi, że miś ma dzisiaj urodziny i trzeba mu złożyć życzenia. Pyta dziecko: czego możemy życzyć misiowi w dniu urodzin (np. szczęścia)? To teraz wspólnie będziemy mu życzyć, aby w każdym dniu tygodnia miś był szczęśliwy. Zaczynamy – misiu życzymy ci, abyś w poniedziałek, wtorek, środę… był szczęśliwy. Może czegoś jeszcze pożyczymy misiowi ( np. zdrowia). Misiu życzymy ci, abyś w każdym dniu tygodnia w poniedziałek, we wtorek, w środę… był zdrowy.

4. Rozmowa na temat dni tygodnia:
- jak myślicie, skąd się wzięły nazwy poszczególnych dni tygodnia (np. poniedziałek – po niedzieli, wtorek – od wtóry – drugi, środa – środek tygodnia, czwartek – czwarty dzień tygodnia, piątek – piąty dzień tygodnia, sobota – wyraz zapożyczony z hebrajskiego szabat „dzień wolny od pracy” z czasem zmienił znaczenie na „dzień poprzedzający święto. Niedziela – pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika niedziałanie, bezczynność).

5. Prezentacja kolorowych kartek z nazwami dni tygodnia – ustalanie kolejności dni tygodnia, zapamiętywanie kolorów.

6. Zabawa ruchowa „Dni tygodnia”.
Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce nauczyciel wymienia nazwę dnia tygodnia, a zadaniem dzieci jest ustawienie się jak najszybciej przy kartce oznaczającej dany dzień.

7. Wykonanie kołowego zegara tygodniowego.
Nauczyciel dzieli dzieci na 4-osobowe zespoły. Każdy zespół dostaje kartkę i 7 trójkątów, na których napisany jest inny dzień tygodnia. Zadaniem dzieci jest ułożenie na kartce kołowego zegara tygodniowego.

8. Konstruowanie tygodniowego planu zajęć z wykorzystaniem kolorowych ilustracji (do piosenki „Powiedz mi, jakie znasz tygodnia dni”).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi