Tytuł licentata wystarczy do awandu zawodowego?

Tytuł licentata wystarczy do awandu zawodowego?
Drukuj Skomentuj

Witam, Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego. Czy licencjat jest wystarczającym wykształceniem aby zdobyć awans zawodowy? Czy jest wymagany stopień mgr?

Warunki uzyskania wymaganych kwalifikacji do bycia nauczycielem, a także kolejne etapy awansu zawodowego, określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wg niego są możliwe sytuacje, w których wystarcza poziom licencjacki studiów, jednak należy wówczas spełnić dodatkowe kryteria, np. posiadać przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne natomiast to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w wymiarze przynajmniej 270 godzin oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze przynajmniej 150 godzin. Przygotowanie takie musi być poświadczone przez uczelnię odpowiednim dyplomem.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami rozporządzenia.

Podobne artykuły

Tagi