„Uchylamy wrota lasu” - scenariusz zajęć dla 3-4-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Uchylamy wrota lasu” - scenariusz zajęć dla 3-4-latków
4.5
2 oceny
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 

 • uważnie słucha;
 • chętnie śpiewa piosenkę;
 • wskazuje poszczególne części ciała;
 • ćwiczy motorykę dużą;
 • poszerza zasób słownictwa;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne spośród hodowlanych;
 • rozpoznaje ptaki po odgłosie;
 • rozwija twórcze myślenie;
 • naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt;
 • rozpoznaje figury geometryczne;
 • rozróżnia kolory;
 • rozwija motorykę małą;
 • uczy się wytrwałości i cierpliwości;
 • odczuwa satysfakcję z wykonanego zadania;
 • potrafi ruchem wyrazić nastrój utworu;
 • wyraża uczucia poprzez mimikę twarzy.

 

Metody:

 

 • słowna;
 • oglądowa;
 • aktywizująca;
 • metoda Weroniki Sherborne.

Formy pracy:

 

 • grupowa;
 • w parach;
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 

 • sowa - pluszowa pacynka zakładana na rękę;
 • linia melodyczna do piosenki pt: „Głowa, ramiona”;
 • piłka gąbczasta mała;
 • nagranie piosenki pt; „Lollipop”- Chordettes;
 • obrazki zwierząt hodowlanych i leśnych (pies, sarna, kot, lis, owca, sowa, kogut, kot, ryś);
 • zagadki słowne charakteryzujące zwierzęta leśne (jeż, lis, niedźwiedź, wiewiórka, wilk, dzik, sowa);
 • tamburyn;
 • nagranie odgłosów ptaków (bocian, wróbel, sowa, wrona, kukułka);
 • „Puchacz” (wzór)- praca plastyczna wykonana z torebki papierowej;
 • sylwety figur geometrycznych w różnych kolorach i różnej wielkości wykonane z kartonu (koła, trójkąty, prostokąty);
 • narzędzia kreślarskie: kredki ołówkowe, kredki świecowe, mazaki itp.;
 • klej;
 • torebki papierowe;
 • wysuszone liście dębu czerwonego;
 • nagranie utworu klasycznego J.S. Bacha- „Aria na strunę G”.

Realizacja podstawy programowej:
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, 3.1, 3.2,  3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.18.

 

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie. Nauczyciel prezentuje sowę-pacynkę zakładaną na rękę, która poprowadzi zajęcia.

2. Zabawa „Powitanie” wg. metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Na prośbę pacynki-sówki, dzieci ustawiają się w kole i witają się poszczególnymi częściami ciała z sąsiadem z prawej i lewej strony (dłonią, kciukiem, nosem, łokciem, głową).

3. Zabawa ruchowa do linii melodycznej „Głowa, ramiona”.
Dzieci stojąc w kole równocześnie śpiewają i wskazując poszczególne części ciała ujęte w tekście piosenki:

 

A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.

Ref.: Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
/x2

4. Zabawa integrująca „Iskierka przyjaźni” do energicznej piosenki „Lollipop”.
Pacynka-sówka wyjaśnia zabawę. Dzieci siedząc na dywanie w kole, przekazują sobie „gąbczastą” piłeczkę z rąk do rąk. Zaczynają podawać sobie piłkę  od prawej strony wewnątrz koła, starając się jej nie upuścić. Zabawę powtarzają przyspieszając tempo.
Przy trzecim powtórzeniu utrudniamy zabawę. Zmieniają kierunek a piłkę podają po zewnętrznej stronie koła.

5. Zabawa dydaktyczna „Czy znasz las?”
Pacynka-sówka prezentuje obrazki różnych zwierząt. Dzieci mają za zadanie wybrać i nazwać tylko te zwierzęta, które mieszkają w lesie (pies, sarna, kot, lis, owca, sowa, kogut, kot).

6. Rozwiązywanie zagadek słownych.
Pacynka-sówka prezentuje zagadki dotyczące zwierząt leśnych. Dzieci mają za zadanie odgadnąć o jakich zwierzętach jest mowa.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi