„Urodziny Kubusia Puchatka” - scenariusz imprezy przedszkolnej dla 3-latków

„Urodziny Kubusia Puchatka” - scenariusz imprezy przedszkolnej dla 3-latków
4.0
3 oceny
Oceń

Cel główny:

 

 • umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej;
 • tworzenie okazji do wspólnej zabawy; stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych do wykonania.

Cele szczegółowe:

 

 • integracja grup przedszkolnych;
 • wdrażanie do publicznego wypowiadania się na zadany temat;
 • kształtowanie swobodnej ekspresji tanecznej, ruchowej, rytmicznej;
 • kształtowanie postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej;
 • aktywizowanie dzieci nieśmiałych poprzez ruch i zabawę;
  rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania;
 • integracja  grup przedszkolnych;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wdrażanie dzieci do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania o Kubusiu Puchatku i udzielania odpowiedzi dotyczących jego treści;

 

Środki dydaktyczne: pluszaki (Kubuś Puchatek i przyjaciele); obrazki przedstawiające Kubusia i jego przyjaciół; płyta CD z piosenkami: „Pluszowy miś”, „Jadą,  jadą  misie”, „Już pora wstać” itp.; talerzyki z miodem, teksty zagadek, karty pracy,  kolorowanki,  dyplomy „Przyjaciel Kubusia Puchatka”, 2 dzwonki, książki o Kubusiu Puchatku, rzutnik, ekran, laptop.

 

Metody:

 

 • Czynna: zabawy ruchowo – naśladowcze, konkursy, taniec.
 • Słowna: instruktaż,  zagadki, pogadanka, opowiadanie.
 • Oglądowa: obrazki przedstawiające Kubusia i jego przyjaciół,  obrazki przedmiotów; projekcja bajki: „Kubuś Puchatek i hefalumpy”.

 

Formy: indywidualna,  zespołowa,  grupowa.


Przebieg uroczystości:

1. Powitanie, zabawa integracyjna „Witam was” – dzieci stoją w kole i śpiewają ilustrując ruchem tekst:
„Wszyscy są, witam was. Zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy”.

2. Kubuś Puchatek” - przypomnienie jakie święto obchodzimy, przedstawienie Misia o Małym Rozumku i przywitanie się z wszystkimi misiami przyniesionymi przez dzieci.
Nauczyciel wyjaśnia, że najsłynniejszy miś świata - Kubuś Puchatek, obchodzi 18 stycznia swoje święto, na pamiątkę urodzin jego twórcy - Alana Alexandra Milne'a (autora książek o Kubusiu).
W związku z tym najmłodsze dzieci spotkały się na sali gimnastycznej, by wspólnie świętować jego urodziny.

3. Opisanie wyglądu Kubusia, jego cech charakteru, przyjaciół.

 

4. Parada dzieci z pluszowymi przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu.

 

5. Zabawa taneczna ze swoimi misiami przy piosence „Pluszowy miś”.

 

6. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Niedźwiadek” (śpiewamy na melodię mam chusteczkę):

 

Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, potem lewą rękę)
ja jestem niedźwiadek. (pokazują na siebie)
Trzecia łapka, czwarta łapka (pokazują prawa, lewą nogę)
a to jest mój zadek. (klepią się po pupie)
Lubię miodek, kocham miodek, (masują brzuszek prawą, lewą ręką)
wybieram go pszczółkom. (pokazują wybieranie miodu)
Jedną łapką, drugą łapką (podnoszą prawą, lewą rękę)
albo piję rurką. (naśladują picie rurką).

 

7. Zabawa taneczna ze swoimi misiami przy piosence „Taniec pajacyka z misiem”.

 

8. Konkursy: (wybieramy po 1 lub  2 przedstawicieli z grupy)

 

I. „Zgaduj – zgadula”– rozwiązywanie zagadek:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi