Uzyskanie certyfikatu jakości i tytułu "Partnerskie Przedszkole"

Uzyskanie certyfikatu jakości i tytułu "Partnerskie Przedszkole"

„Życie  nabiera  sensu,  gdy  umiemy  cieszyć  się  nim
i  czynimy  je  piękniejszym  dla  drugiego  człowieka”

07 marca 2006 r. w toruńskim Prywatnym Przedszkolu "Pod Muchomorkiem" została odsłonięta tablica z okazji uzyskania przez naszą placówkę certyfikatu jakości i tytułu "Partnerskie Przedszkole". Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał marszałek województwa kujawsko - pomorskiego, Waldemar Achramowicz. W ramach uroczystości marszałek wręczył list gratulacyjny oraz okolicznościowe grawertony, a małych wychowanków nagrodził słodkim upominkiem. Pani Dyrektor przedszkola odebrała z rąk zaproszonych gości: przedstawicieli władz miejskich i władz oświatowych, dyrektorów współpracujących z nami przedszkoli, szkół i innych placówek działających na rzecz oświaty, rodziców, babć i dziadków naszych wychowanków oraz licznych współpartnerów wiele ciepłych słów uznania, gratulacji, upominków i bukietów kwiatów.

Instytucją przyznającą w Polsce certyfikat "Partnerskie Przedszkole" jest Oddział Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER w Zabrzu. O uzyskanie tytułu "Partnerskie Przedszkole" i zdobycie certyfikatu jakości ubiegały się przedszkola z całej Polski tworzące korzystne warunki rozwoju dla małych dzieci i dbające o prawdziwie partnerskie kontakty z rodzicami swych wychowanków, a także wszystkimi zatrudnionymi w przedszkolu i współpartnerami placówki.

Otrzymanie przez nasze przedszkole tytułu i Certyfikatu „Partnerskie Przedszkole” było dla nas ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że tytuł ten przyznany został naszej placówce jako jedynej w regionie kujawsko – pomorskim.

08. grudnia 2005 r. Pani Dyrektor, mgr Mirosława Rutkowska wraz z nauczycielkami, Urszulą Jasińską i Małgorzatą Łatkowską odebrały z rąk Kapituły i autorek programu "Partnerskie Przedszkole" Mirelli Nawrot, Ireny Dzierzgowskiej, Doroty Jamińskiej oraz posłanki Marii Skoczylas Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole". Uroczyste wręczenie odbyło się w Warszawie w Muzeum im. Jana Pawła II. Był to dla nas tym większy zaszczyt, iż Pani Dyrektor jako jedyna została wyróżniona specjalną nagrodą za okazanie wsparcia dla Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu.

Tytuł ten był uwieńczeniem naszych wieloletnich starań nad podnoszeniem jakości pracy ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Nasze przedszkole  należy  do  grupy najprężniej rozwijających się placówek opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawczych podejmujących zadania nowatorskie na miarę Unii Europejskiej.

Na drogę starań o uzyskanie Certyfikatu Jakości weszłyśmy z dużym dorobkiem zawodowym, szeroką wiedzą o prawie oświatowym i reformie oświaty i co najważniejsze z ogromną wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

Warunkiem otrzymania Certyfikatu Jakości było wprowadzenie zasad partnerstwa we wszystkich dziedzinach życia przedszkola. Placówka musiała udowodnić wysoką jakość pracy w następujących obszarach:
I. Dziecko.
II. Baza, zasoby.
III. Komunikacja interpersonalna.
IV. Marketing.

Praca polegała na zgromadzeniu dowodów spełniania standardów, których  miałyśmy dowieść. Zespół sterujący zajął się organizacją pracy, a przy gromadzeniu dowodów zaangażowani byli wszyscy pracownicy przedszkola.

Do współpracy zaprosiłyśmy rodziców, którzy są naszymi partnerami i z którymi formy współpracy są coraz bogatsze, bardzo zróżnicowane i mają prawdziwie partnerski charakter. We wspólnej drodze do sukcesu naszymi partnerami były również: społeczność lokalna, instytucje działające na rzecz edukacji i opieki, samorząd terytorialny, z którymi nasze przedszkole tworzy stały system kontaktów. Prawdziwym źródłem naszego wyboru było jednak partnerstwo z dzieckiem, które uważamy za jedyną, słuszną metodę postępowania. Stwarzamy zatem sytuacje, w których dziecko ma szansę uszanowania równego z dorosłym wkładu do wspólnego wyniku działania. Są to sytuacje wspólnej z nim aktywności w warunkach zabawowych. Rolą naszą jest stymulowanie pełnej aktywności dzieci, które muszą czuć się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie. Imprezy przedszkolne, zabawy oraz wspólne uroczystości służą integrowaniu całej społeczności, a także prezentacji dokonań i sukcesów wychowanków – każdego dziecka na miarę jego możliwości. Każde dziecko jest dla nas ważne! I zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne. Chcemy aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom i ich rodzicom, miało swój charakter i cieszyło się uznaniem środowiska.

Opracowała: Małgorzata  Łatkowska

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi