W grupie lepiej - scenariusz zajęć

W grupie lepiej - scenariusz zajęć
5.0
1 ocena
Oceń

Grupa dzieci 3, 4 – letnich

 

Temat zajęć: W grupie lepiej

 

Cel ogólny: Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

- współdziała w zabawie;

- potrafi określać własne preferencje;

- wie do jakich grup należy;

- szybko reaguje na umówiony sygnał;

- potrafi dokończyć zdanie logiczną wypowiedzią;

 

Realizacja podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego:

Obszar I – Fizyczny obszar rozwoju dziecka: Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole, uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;

Obszar III - Społeczny obszar rozwoju dziecka: Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole, odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

Obszar IV - Poznawczy obszar rozwoju dziecka: Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

 

Metody:

- słowne: swobodne wypowiedzi;

- czynna: zadań stawianych;

- aktywizująca: Pedagogika Zabawy;

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

 

Środki dydaktyczne: wizytówki z imionami dzieci, piłka, akompaniament muzyczny, plansze przedstawiające ludzi w różnych sytuacjach, szarfy w czterech kolorach

 

 

Przebieg:

 

1. Zabawa dydaktyczna „Sprawdzenie obecności” 

Nauczycielka rozkłada na dywanie wizytówki z imionami dzieci. Prosi, aby podniosły swoją wizytówkę te osoby, do których pasuje opis: dzieci, które mają w domu psa; dzieci, które mają młodsze rodzeństwo; dzieci, które lubią sok pomarańczowy/ dzieci, które boją się burzy; dzieci, które należą do grupy „Zajączki”.

 

2. Swobodne wypowiedzi o przynależności do grupy

Nauczycielka zachęca dzieci do zastanowienia się, dlaczego tylko raz wszystkie dzieci sięgnęły po swoje wizytówki. Następnie grupa wspólnie z nauczycielem szuka innych grup, do których należą wszyscy (Polacy, dzieci, miłośnicy zupy pomidorowej itp.)

 

3. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Tworzymy grupy”

Dzieci otrzymują szarfy w czterech kolorach. Przy akompaniamencie dzieci poruszają się po sali, na przerwę w muzyce – tworzą grupy zgodnie z kolorem posiadanej szarfy.

 

4. Zabawa dydaktyczna „Co to za grupy?”

Nauczycielka rozkłada na dywanie plansze przedstawiające ludzi w różnych sytuacjach. Dzieci przyglądają się im i następnie próbują określić, jaką grupę widać na obrazku, co łączy przedstawionych na niej ludzi.

 

5. Zabawa dydaktyczna „Razem lepiej”

Dzieci siedzą w kole, podczas śpiewania wspólnie znanej piosenki przekazują sobie z rąk do rąk piłkę. Na hasło nauczycielka „stop” dzieci przestają śpiewać i zatrzymują piłkę. Osoba, która trzyma piłkę w rękach kończy zdanie: „W grupie „Zajączków” jest mi dobrze, bo …..”

 

6. Zabawa muzyczno – rytmiczna wg Pedagogiki Zabawy „Ludzie do ludzi”

Dzieci poruszają się po sali przy skocznej melodii, na przerwę w akompaniamencie i hasło nauczycielki „ludzie do ludzi” – tworzą jak najszybciej duże koło.

 

Opracowała: Iwona Małek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi