W krainie baśni - scenariusz

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
W krainie baśni - scenariusz
Oceń
{

 

Temat zajęć: W krainie baśni.

Cel główny: Rozwijanie mowy. Budzenie zainteresowania książką i czytaniem.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- dzieli wyrazy na sylaby,

- wypowiada się na temat ulubionej książki,

- buduje poprawnie proste zdania,

- właściwie obchodzi się z książkami

(delikatnie obraca kartki, odkłada na miejsce książkę po jej obejrzeniu),

- prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne,

- odpowiada na pytania,

- stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad obok,

- aktywnie uczestniczy w zabawach,

-uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- rozwiązuje zagadki (podaje prawidłowe tytuły baśni),

- liczy w zakresie 5,


Metody pracy: czynne, słowne.
Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: klocki, książki (przyniesione przez dzieci), karta pracy – postacie z bajek i ich symbole, karta pracy dom Czerwonego Kapturka, ołówki, kolorowe kartki, klej, bajkowe okulary,

Przebieg zajęć:

Część wstępna:

1. Zabawa na powitanie.

Dzieci stoją w kole. Wykonują zaproponowane przez N. ruchy, wypowiadając jednocześnie sylabami następujące słowa:

Wi-ta-my – tupią, w na-szej – podskakują, baj-ce – klaszczą w dłonie.  

 

Część główna:

 

2. „Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi.

Dzieci siadają w kole. Przed każdym z nich leży książka, którą przyniosło z domu. Najpierw chętne dzieci opowiadają o swojej książce – tytuł, o czym opowiada, dlaczego ją najbardziej lubi. Potem N. zachęca pozostałe dzieci do wypowiedzi.

 

3. Ćwiczenie oddechowe rozwijające aparat mowy – Śmiech to zdrowie.

Dzieci maszerują po sali w dowolnych kierunkach.  

Na hasło:                                       

Dzieci:

Śmieją się czarodzieje - nabierają powietrze nosem,

następnie wypuszczają je   ustami na sylabach ho, ho, ho,

 

Śmieją się księżniczki                   

nabierają powietrze nosem,                                                               

następnie wypuszczają je  ustami na sylabach hi, hi, hi,

 

Śmieją się krasnoludki     

nabierają powietrze nosem,

następnie wypuszczają je ustami na sylabach he, he, he.

              

4. Bajkowe okulary – zabawa edukacyjna kształtująca wyobraźnię.

Dzieci siedzą w kręgu. N. zaczyna zabawę, mówiąc:

- Gdybym dziś dostała w prezencie bajkowe okulary, chciałabym, aby wszystkie drzewa i rośliny były w kolorze różowym, a kwiaty, żeby kwitły tylko na biało.

A wy, co chcielibyście zmienić, gdybyście mieli takie bajkowe okulary?

 

5. Ćwiczenia ruchowe połączone z przeliczaniem w zakresie 5

 

N. podaje przykłady ćwiczeń, dzieci ćwiczą i głośno przeliczają. Np.:

- 5 przysiadów,

- 3 pajacyki,

- 4 skłony,

- 2 podskoki obunóż,

- 1 szybki sprint w miejscu

 

6. Słuchaj i rysuj – zabawa rozwijająca orientację przestrzenną.

N. rozdaje dzieciom kartę pracy (na białej kartce namalowany jest dom) i czyta polecenie. Dzieci dorysowują elementy.

N. mówi:

- nad domem Czerwonego Kapturka są trzy małe chmurki i świeci słońce,

- obok jej domu rosną 2 drzewa.

 

7. Rozwiązywanie  zagadek – odgadywanie tytułów bajek dla dzieci.

N. czyta dzieciom zagadki. Dzieci odgadują i pokazują z rozsypanki obrazkowej właściwą postać.

 

Czerwona czapeczka na głowie smakołyków w koszu kilka.

Gdy szła przez las do babci, spotkała złego wilka.         

  (CZERWONY KAPTUREK)    

 

Zła macocha z zamku wygnać ją kazała.

Potem zatrutym jabłkiem poczęstować ją chciała.               

 

(KRÓLEWNA ŚNIEŻKA)

 

Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka.

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły