W krainie wiatru - scenariusz zajęć dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich

W krainie wiatru - scenariusz zajęć dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich
3.3
3 oceny
Oceń

CELE OGÓLNE:
- Poznawanie i określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku: wiatr, deszcz, słońce.

- Rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi;
- Rozpoznawanie odgłosów z najbliższego otoczenia (wiatr, wichura, deszcz, burza);
- Inspirowanie indywidualnych, swobodnych wypowiedzi dzieci;
- Doskonalenie liczenia i umiejętności przeliczania elementów w zbiorów w aspekcie kardynalnym;
- Doskonalenie znajomości kolorów;
- Klasyfikowanie przedmiotów wg. podanej cechy - koloru;
- Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania przedmiotów, które latają;
- Reagowanie we właściwy sposób na umówione wcześniej sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych;

- Reagowanie na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego;
- Tworzenie kompozycji plastycznej z przygotowanych elementów.

CELE OPERACYJNE (SZCZEGÓŁOWE) dziecko:
- Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku;
- Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
- Rozpoznaje i różnicuje odgłosy z najbliższego otoczenia;
- Wie, jakie znaki graficzne odnoszą się do pogody;
- Potrafi przeliczać elementy w zakresie 3;
- Rozpoznaje kolory;
- Odpowiednio reaguje na sygnały słuchowe;
- Wykonuje prace plastyczne według podanego wzoru.

METODY:

- czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku;
- oglądowe: obserwacji i pokazu;
- słowne: rozmowy, sposoby społecznego porozumiewania się, żywego słowa, objaśnienia i instrukcje.

FORMY:
- praca z całą grupą, działalność indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje przedstawiające sytuacje: PO CZYM POZNAJEMY, ŻE WIEJE WIATR, szablony chmurek i kropel deszczu, papierowe i kolorowe wiatraki, szarfy w różnych kolorach, dwa koła hula - hop (czerwony, zielony), płyta CD z nagraniem utworu muzycznego i odgłosów natury - wiatru, wichury, deszczu, burzy, tamburyno, trójkąt.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1. Powitanie.

 

Wprowadzenie do tematu zajęć zagadką:

Czujemy go na twarzy,
włosy nam rozwiewa.
Jest niezbędny dla żeglarzy,
głośno szumi w drzewach. /wiatr/
 
Rozmowa z dziećmi na temat: Czy wiatr można zobaczyć i kiedy?

 

Nauczycielka zadaje dzieciom pytanie: PO CZYM POZNAJEMY, ŻE WIATR WIEJE i ilustruje wypowiedzi ilustracjami.

 

Wysłuchanie odgłosów wiatru. Określanie nazw wiatru w zależności od jego siły: wiaterek, wichura, huragan.

2. O WESOŁYM WIATERKU - zabawa matematyczna.

 

Nauczycielka opowiada dzieciom historyjkę o wietrzyku, ilustrując ją odpowiednimi obrazkami:

 

To był piękny dzień. Świeciło słońce, na niebie nie było żadnej, nawet najmniejszej chmurki. Ale kiedy nadeszło południe, wesoły wiaterek przywiał jedną małą chmurkę. Była malutka, cała biała i puszysta. W pewnym momencie chmurka zaczęła rosnąć. Poprosiła wiaterek, aby przywiał jej do towarzystwa inne chmurki. Posłuszny wiatr czym prędzej przyprowadził ze sobą dwie białe chmurki (dzieci przeliczają chmurki). Najpierw chmurki były również bardzo malutkie, ale za moment i one zaczęły rosnąć. Kiedy były już tak samo duże jak ta pierwsza, zaczęły się między sobą przepychać i potrącać. Nagle wszystkie chmurki zaczęły się robić ciemniejsze. Już nie były śnieżnobiałe, teraz miały szary, brudny kolor (dzieci ponownie liczą chmurki). Ale dobrze się z tym czuły, bo wiedziały, że za moment zacznie się prawdziwa zabawa. Z wesołych chmurek zaczął padać deszcz. Najpierw powoli spadała jedna kropla, potem było ich więcej i więcej... (dzieci liczą krople do 3). Chmurki świetnie się bawiły, ale wiedziały, że za chwilę przyfrunie wiatr i je stąd zabierze, a na ich miejscu pojawi się piękne słońce.

3. Zabawa słuchowo - ruchowa: WIATR I DESZCZ.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi