W królestwie liter - zajęcia w grupie 5 i 6-latków z edukacji polonistycznej

W królestwie liter - zajęcia w grupie 5 i 6-latków z edukacji polonistycznej
4.8
4 oceny
Oceń

W królestwie liter – wprowadzenie litery f małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie zagadek i opowiadania H. Zdzitowieckiej „Tęcza w kropli wody”.

Cele ogólne:

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu sprawności umysłowych.
 • organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych wiadomości oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania
 • usprawnienie analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek,
 • rozpoznawanie napisu swojego imienia wśród innych imion,
 • odczytywanie odpowiednio dobranych wyrazów.

Cele operacyjne - dziecko:   

 • rozpoznaje swoje imię z pośród innych imion,
 • potrafi odczytać wyrazy i dopasować do przedmiotu,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
 • odczytuje sylaby, wyrazy i zdania
 • układa  wyrazy z sylab i liter już poznanych
 • czyta ze zrozumieniem krótki tekst
 • chętnie bawi się przy muzyce.

       
Metody:

 • rozmowa, pokaz, zadania stawiane do wykonania 

Formy:

 • zbiorowa, indywidualna   

              
Środki dydaktyczne:

 • lista z nazwiskami dzieci, piłka, koperty z zadaniami, rysunki korali dla rodziców, wyrazy z brakującymi literami, kartoniki z nazwą sprzętu lub zabawki z sali, kartoniki z sylabami, zagadki, obrazki przedstawiające rozwiązanie zagadek, koła w kolorze czerwonym i zielonym, karty pracy.

PRZEBIEG:


Wprowadzenie:
1. Sprawdzenie listy obecności – nauczycielka wypisuje imiona wszystkich dzieci  na tablicy, zadaniem dzieci jest wykreślić swoje imię. Na końcu dzieci wspólnie odczytują kogo brakuje.
2. Wymień nazwę – dzieci ustawione w kole. Nauczycielka rzuca piłkę do dzieci. Dziecko, które złapie piłkę słucha jaką głoskę wymienia nauczycielka, następnie wymienia nazwę przedmiotu rozpoczynającą się daną literą (nauczycielka wykorzystuje wszystkie poznane dotąd litery).


Część właściwa:
Nauczycielka zwraca się do dzieci:
Bardzo często rodzice opowiadają wam bajki. Zwykle zaczynają się one jak? D: Za górami........ itd. Na pewno znacie wiele takich bajek. Ja też wam dzisiaj coś opowiem, ale to nie będzie bajka. Moja opowieść zaczyna się tak: (opowiadanie z Internetu o smoku i Małgosi, która mówiła nie chce mi się) Dzieci kolejno szukają kopert z zadaniami ukrytych na całej sali. Muszą odszukać najpierw kopertę z cyfrą 1, potem 2 itd. Podczas odszukiwania muszą też określić położenia koperty, np. na szafie, pod kwiatkiem. Rodzice otrzymują kartki  z narysowanym sznurem korali i polecenie kolorowania kolejnych korali, jeżeli ich dziecko prawidłowo rozwiązało zadanie.

1. Zadanie I. „Gdzie jest litera?”
- nauczycielka rozdaje dzieciom wyrazy, w których brakuje liter zadaniem dzieci jest odgadnięcie brakujących liter i uzupełnienie tych wyrazów o te litery. Sami widzicie to nic trudnego, czy zaglądamy do zadania drugiego. Zadanie drugie znajduje się nad drzwiami.

2. Zadanie II. „Znajdź słowo”
Dzieci otrzymują po jednym kartoniku z nazwą sprzętu lub zabawki z sali. Szukają przedmiotu, którego nazwę otrzymały i umieszczają przy nim kartonik. N–lka sprawdza poprawność wykonanego zadania. Zadanie 3 znajduje się na tablicy z literami, na literce „z”. Zabawa ruchowa „Rób to co mówię” (np. podskocz tyle razy, ile sylab ma wyraz burak, itd.)

3. Zadanie III. "Kolejka sylabowa”
Tworzenie wyrazu do wylosowanej sylaby. Dziecko losuje sylabę spośród  talii. Zadaniem dzieci jest: dopowiedzieć do wylosowanej sylaby dalszą część w wyniku czego powstanie wyraz np.: ko -  za, mo – tyl, ry – ba. Bardzo dobrze sobie poradziliście. W nagrodę otrzymujecie koral trzeci - zielony. Koperta z zadaniem 4 jest w kąciku lalek, w wózku, pod kołderką.

4. Wprowadzenie litery F dużej i małej, drukowanej i pisanej na podstawie zagadek i opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Tęcza w kropli wody”:

5. Zadanie IV. Rozwiązywanie zagadek z głoską „F”

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi