W marcu jak w garncu - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
W marcu jak w garncu - scenariusz zajęć w grupie 5-latków
3.5
4 oceny
Oceń
{

W marcu jak w garncu – zagadki matematyczne.

W marcu jak w garncu – zagadki matematyczne.


Cele ogólne:
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- wzbogacanie wiadomości dotyczących zmian zachodzących, w przyrodzie w okresie wczesnej wiosny,
- doskonalenie liczenia w zakresie 7.

Cele operacyjne - dzieci:
- odpowiadają na pytania związane z treścią utworu,
- potrafią skupić uwagę na zadaniu,
- dzielą wyrazy na sylaby, liczą sylaby, wyróżniają pierwszą głoskę,
- rozwiązują zagadki słowne,
- nazywają zjawiska pogodowe mające miejsce wczesną wiosną,
- dokonują wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody,
- potrafią wyjaśnić przysłowie „W marcu jak w garncu”,
- wiedzą, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachować się w czasie różnych warunków pogodowych,
- posługują się liczebnikami głównymi w zakresie 7.

Metody pracy:
- podające: opowiadanie,
- problemowe: aktywizująca (gry dydaktyczne), dyskusja dydaktyczna,
- eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem,

Formy pracy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana

Pomoce dydaktyczne:
- ilustracje przedstawiające symbole pogody, takie jak: deszcz, chmura, grad, słońce, piorun, wiatr, śnieg,
- zagadki słowne, których rozwiązaniem są elementy pogody,
- 4 ilustracje dzieci w ubraniach dostosowanych do różnych warunków pogodowych,
- tekst opowiadania L. Krzemienieckiej „O pannie Juliannie, marcu i o ptaszku”,
- ilustracja garnka z naklejonymi różnymi znakami pogody,
- kartoniki z cyframi od 1 do 7,
- krążki do zabawy ruchowej,
- podkład muzyczny do zabawy ruchowej,
- znaczki dla każdego dziecka przedstawiające różne symbole pogody: słonka, chmurki, krople wody i śnieżynki,
- karty prac dla każdego dziecka i gotowe elementy do naklejenia, kleje.

Przebieg zajęć
1. Wspólne odśpiewanie piosenki „Wszyscy są, witam was...”
2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
- rozmowa na temat aktualnej pory roku.
- analiza słuchowa wyrazu „przedwiośnie” (podział wyrazu na sylaby, policzenie sylab, wyróżnienie pierwszej głoski w wyrazie, wypowiadanie innych wyrazów rozpoczynających się na „p”).
3. Nawiązanie do zbliżającej się wiosny. Zabawa dydaktyczna: prawda czy fałsz.
- Nauczyciel wymienia zwiastuny wiosny. Jeśli mówi zdanie prawdziwe – dzieci klaszczą, jeśli zdanie nieprawdziwe, nikt nie powinien klaskać. Przylatują bociany. Zakwitają przebiśniegi. Opadają liście. Robi się coraz cieplej. Pada śnieg.
4. Rozmowa o miesiącu marcu ze szczególnym uwzględnieniem marcowej pogody.
- analiza słuchowa wyrazu „marzec” (podział wyrazu na sylaby, policzenie sylab.
wyróżnienie pierwszej głoski w wyrazie, wypowiadanie innych wyrazów rozpoczynających się na „m”).
5. Rozwiązywanie zagadek słownych, których rozwiązaniem są elementy pogody takie, jak: deszcz, piorun, chmura, śnieg, grad, wiatr, słońce. Wskazywanie przez dzieci odpowiednich ilustracji będących rozwiązaniem zagadek, policzenie ich.
6. Zapoznanie z opowiadaniem „O marcu, pannie Juliannie i ptaszku” L. Krzemienieckiej (zał.1) poprzedzone pytaniem: Które z prezentowanych symboli pogody wystąpiły w tym opowiadaniu?
7. Rozmowa nt. opowiadania. Sprawdzenie zrozumienia treści.
-  Kto wystąpił w opowiadaniu? - Jaką przygodę miała panna Julianna?
-  Dlaczego marzec został nazwany psotnikiem?
-  Jaka pogoda była tego dnia, gdy panna Julianna wybrała się na spacer?
-  Które z prezentowanych symboli pogody wystąpiły w opowiadaniu? (Dzieci podchodzą i wskazują słonko, wiatr, chmurkę i deszcz).
-  Jak panna Julianna radziła sobie ze zmienną pogodą?
-  Jak należy ubierać się gdy mamy do czynienia z taką właśnie pogodą?
8. Dopasowanie sylwet dzieci w różnych ubiorach do pogody przedstawionej za pomocą umownego rysunku. Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie w czasie różnych warunków pogodowych np. w czasie burzy.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi