W poszukiwaniu wiosny - scenariusz zajęć

W poszukiwaniu wiosny - scenariusz zajęć
3.0
3 oceny
Oceń

Cele:
- poznanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny,
- reagowanie ruchem na zmiany tempa (wolno, szybko),
- kształtowanie wrażliwości na dynamikę dźwięków (cicho, głośno),
- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego (marsz),
- ilustrowanie muzyki ruchem,
- wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej,
- rozwijanie wyobraźni muzycznej,
- wystukiwanie prostych rytmów,
- rozwiązywanie zagadek muzycznych – odgłosy,

Formy umuzykalniające: słuchanie muzyki, śpiew dzieci, gra na instrumentach perkusyjnych, ruch przy muzyce - zabawy rytmiczne, ilustracyjne, taneczne, muzyczna twórczość dziecięca- improwizacje melodyczne.

Środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne, magnetofon, płyty CD z nagraniami utworów instrumentalnych, wstążki, kukła ze słomy – Marzanna, gałązki ozdobione kolorowa krepą - gaik-maik, pelerynka zielona dla „Wiosny”, opaska „kwiatek” na głowę dla każdego dziecka, strój wiosny dla nauczyciela.

Przebieg zajęć.

1. Opowiadanie nauczyciela. Poznanie ciekawostek na temat obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

Dawniej, na wsiach, gdy kończyła się zima przynoszono nad rzekę słomianą kukłę, którą topiono lub palono. Nazywano ją Zimą, Marzanną, Moreną, Marzaniokiem, Śmierciuchę. Uważano, że utopienie Marzanny spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w jej trakcie. Niesiono ją, trzymając wysoko a następnie topiono. Wierzono, że oddanie Marzanny władcom wód spowoduje urodzaj na polach.

2. Marsz po obwodzie koła przy piosence „Wiosna” - śpiewanie i ilustrowanie ruchem.

„Wiosna”

1.Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki,
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna, a ptaki w około,
lecą i świergocą, głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy do góry wznosi, zielenieje świat.

2.Nosi wiosna, dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

3.Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas,
każda trawka, chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inna drogą poszła,
zima by została groźna.


2. Zabawa kołowa pt. „Chodzi Wiosna” (na melodię „Płynie Wisła, płynie”)

Dzieci stoją na obwodzie koła i śpiewają piosenkę. Jedno dziecko wchodzi do środka jako Wiosna (w pelerynce zielonej) i tańczy zgodnie ze słowami piosenki. Następnie Wiosna tańczy z wybranym dzieckiem w środku koła, trzymają się za ręce, Pozostałe dzieci śpiewają i klaszczą.

„Chodzi wiosna”

Chodzi wiosna, chodzi,
chodzi po polanie,
chodzi po polanie.

Zaraz zobaczymy,
koło kogo stanie.
Zaraz zobaczymy,
koło kogo stanie.

Pięknie się  ukłoni,
do tańca zaprosi,
do tańca zaprosi.

Zatańczą wokoło,
będzie im wesoło.
Zatańczą wokoło,
będzie im wesoło.

3. Ćwiczenie dynamiczne. Dzieci kilkakrotnie powtarzają tekst:

„Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa panno,
Ciebie tu żegnamy,
wiosnę powitamy.”

Zgodnie z oznaczeniami dynamicznymi: piano (cicho), forte (głośno)

4. Rozwiązywanie zagadek muzycznych – odgłosów (żaby, świerszcza, pszczół, bociana, kukułki, ptaków, dzięcioła)

Wiosną można spotkać różne zwierzęta, odgadnijmy jakie. Na koniec tej zabawy nauczyciel śpiewa (na melodię „Panie Janie”)

„Kto tak puka, kto tak stuka,
kto to jest?, kto to jest?,
kto tak hałasuje?, kto tak hałasuje?,
doktor drzew, doktor drzew”.

Wybrane dziecko wystukuje na drewienkach rytm podany przez nauczyciela np. (ta, ta, ti, ti, ta, ta) (ta, ti, ti, ta).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi