Przedszkole Integracyjne Nasz Domek (Warszawa)

Przedszkole Integracyjne Nasz Domek
zobacz więcej (41)
Adres:
Zdziarska 26, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • logopeda
 • ceramika
 • rytmika
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne

Opis obiektu

Przedszkole Integracyjne Nasz Domek położone jest w cichym i spokojnym miejscu, z dala od hałaśliwych ulic. Lokalizacja daje gwarancję spokoju i bezpieczeństwa. Zaparszamy do naszych placówek: - Przedszkole Integracyjne, ul. Zdziarska 26 - Integracuyjny Żłobek Muzyczny, ul. Małej Żabki 15 - NIepubliczny Żłobek Integracyjny, ul. Małej Żabki 15 - NPBL. Przedszkole z Od. Int, ul. Małej Żabki 15 Dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu zawsze, kiedy tylko pozwala na to pogoda. Dzieci uczą się i bawią w dużych, przestronnych i kolorowych pomieszczeniach. Przy każdej sali są łazienki, do których dzieci mają bezpośredni dostęp. Placówki wyposażone są w sprzęt odpowiadający standardom bezpieczeństwa. Zestawy zabawek i pomocy naukowych dobrane są w taki sposób, aby pobudzać wyobraźnię i rozwój każdego dziecka. Wszystkie sprzęty posiadają wymagane atesty.   CELE/MISJA NAUCZANIA W NASZYM DOMKU OPIEKA Możliwość...

Galeria

Program nauczania

Cele i Zadania:


01. Naszym pragnieniem jest to, żeby dzieci, które do nas przyjdą, czuły się bezpieczne, wysłuchane i zrozumiane. Każde dziecko akceptujemy takim jakie jest – z wszystkimi wadami i zaletami – każde jest dla nas bardzo ważne.


02. Chcemy stworzyć dzieciom przyjazne warunki i atmosferę zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, stad też uważnie dobieramy personel, który te warunki i atmosferę tworzy. Pragniemy współdziałać z rodzicami w wychowywaniu dziecka.


03. Zapewniamy dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu odpowiednie do wieku i stanu zdrowia dziecka wyżywienia zgodnie z normami i zasadami dietetyki.


04. Naszym zadaniem jest również zagwarantowanie Państwa dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych, właściwych do wieku dziecka.


05. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.


06. Uczymy je samodzielności i współdziałania w grupie rówieśniczej.


Współpracujemy z:


 

 • Specjalistami:

 


- logopeda,

- psycholog,

- oligofrenopedagog,

- rehabilitant,

- fizjoterapeuta,

- terapeuta SI


 

 • Organizacjami:

 


- Fundacja Praw Dziecka

- Fundacja Dzieci Niczyje

- Agencja Reklamy i Druku Cursor

Kolorowanki