Przedszkole Tequesta (Warszawa)

Przedszkole Tequesta
zobacz więcej (5)
Adres:
Jasnodworska 3c, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Cennik

Grupa 2-latków od 2250 PLN
Grupa 3-latków od 2250 PLN
Grupa 4-latków od 2250 PLN
Grupa 5-latków od 2250 PLN
Grupa 6-latków od 2250 PLN

Opis obiektu

"

Misją Międzynarodowego Przedszkola TEQUESTA, jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania własnej osobowości Dzieci, zaspokajanie Ich potrzeb, wspieranie w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. To także misja wspierania Rodziny w procesie wychowania młodego pokolenia, stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której Dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności wzbogacające jego osobowość i pobudza swoją aktywność wobec otaczającego Go świata. To także stwarzanie takich sytuacji, które wyzwolą u Dzieci przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania, to pobudzanie do twórczości i logicznego myślenia. Naszą misją jest ugruntowanie u Dzieci postaw i zachowań zgodnych z zasadami etykiety, rozbudzanie otwartości i akceptacji na wszystko, co wielokulturowe i wspieranie Rodziców w wychowaniu Człowieka otwartego na świat.   Dlaczego My:   Celem naszego przedszkola jest między innymi zapewnienie trzech najważniejszych rzeczy:...

Galeria

Program nauczania

Tequesta realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN.

Rozszerzyliśmy nasz program o zajęcia w oparciu o metody stymulujące funkcje prawej i lewej półkuli u najmłodszych (Right Brain, Left Brain). Kładziemy duży nacisk na edukację językową, która w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem funkcjonowania edukacyjnego, społecznego, jak i zawodowego. Biegła znajomość języka umożliwia dalszą międzynarodową naukę.

Nasze przedszkola językowe na Mokotowie i Żoliborzu prowadzą równocześnie nasz autorski program języka angielskiego stworzony specjalnie dla Przedszkola Tequesta – przygotowujący dzieci do uzyskania certyfikatu – YLE z akredytacją Britsh Council University Press.

Już od 1 roku życia Żłobek Tequesta prowadzi edukacje dwutorową, równolegle przeplatając dwa języki, polski i angielski. Nauka ma formę zabawy, dzięki czemu przyswajanie języka jest bardzo płynne. Żłobek przygotowuje dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny, aby kontynuować rozszerzoną edukację w obu językach.

Tequesta jako Przedszkola Niepubliczne realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN. Nasi nauczyciele wykorzystują różne techniki i metody podczas prowadzenia zajęci m.in. takie jak: metoda projektów, glottodydaktyka, aktywne słuchanie wg. Batti Strauss, elementy Montessori, Matoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacja matematyczna metodą E.Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz wiele innych. Nasza kadra na bieżąco uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach nieustanie się doskonaląc, co przekłada się na przekazywaną wiedzę naszym podopiecznym.

Kolorowanki