Przedszkole im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa)

Przedszkole im. Cecylii Plater-Zyberkówny
zobacz więcej (4)
Adres:
Piękna  24/26, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • taniec nowoczesny
  • zajęcia teatralne
  • kółko kulinarne
  • matematyka

Opis obiektu

Przedszkole Platerki dysponuje przestronnymi salami, gdzie odbywają się codziennie zajęcia, a także zabytkową aulę ze sceną i salę gimnastyczną, gdzie dzieci mają lekcje rytmiki oraz zajęcia ruchowe. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.   Uczymy w kameralnych grupach i ciepłej, rodzinnej atmosferze troszczymy się o to, by początek przygody z edukacją rozwijał dziecięcą ciekawość świata w przyjaznym otoczeniu oraz bezpiecznych relacjach. By wspierać rozwój dzieci i odpowiadać na ich potrzeby emocjonalne, nasze wychowawczynie łączą psychologię pozytywną z różnymi metodami dydaktycznymi, tj. plan daltoński, pedagogika Marii Montessorii, glottodydaktyka, czy Metoda Dobrego Startu.  Prowadzimy zajęcia z psychologiem i pedagogiem oraz z sensoplastyki. Przygotowujemy dzieci do nauki szkolnej w „Zerówce” w Platerkach. Program Zerówki włączony jest w program edukacji wczesnoszkolnej. Klasa „0” ma kontynuację programową w klasie I zarówno na zajęciach...

Galeria

Program nauczania

Zajęcia dodatkowe:


Kuchcikowo


Podczas zajęć kulinarnych dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe posiłki w naszej kuchence szkolnej i chętnie wykorzystują własnoręcznie sadzone zioła.


Akademia wynalazców


Rozbudzamy w dzieciach ciekawość naukową i uczymy je rozumienia otaczającego nas świata podczas zajęć z widowiskowymi eksperymentami.


Judo


Chłopcy i dziewczynki w Platerkach od najmłodszych lat ćwiczą judo, które pomaga zwiększać pewność siebie a także rozwija zdolności motoryczne i poznawcze.


Zajęcia muzyczne i rytmika


to czas radosnej zabawy w kontakcie ze sztuką mała i dużą. Słuchamy, gramy, śpiewamy i pomagamy zdobywać pewność siebie.

Kolorowanki