Integracyjne Przedszkole Tukan (Warszawa)

Adres:
Porannej Bryzy 19, Warszawa
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa
  • taniec nowoczesny
  • zajęcia teatralne
  • kółko kulinarne
  • urodziny
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Integracyjne Przedszkole Tukan za centrum oddziaływać stawia sobie dziecko. Podstawą jest indywidualne poznanie potrzeb dzieci, ich możliwości, zdolności i umiejętności. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Poprzez codzienną opiekę i różnorodne prowadzone zajęcia dydaktyczne wpływamy na ich rozwój przygotowując do podjęcia nauki w szkole podstawowej .   Nasze przedszkole daje szansę na edukację wszystkim dzieciom. Oferta naszej placówki skierowana jest dla rodziców dzieci pełnosprawnych jak i z trudnościami w rozwoju, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością. W naszych działaniach staramy się dostosowywać treści oraz metody nauczania do potrzeb i możliwości dzieci zgodnie z ich predyspozycjami i uzdolnieniami. W trakcie pobytu dziecka w placówce oferujemy bogaty wachlarz zajęć edukacyjnych wspierających jego wszechstronny rozwój.    Wyposażenie naszej placówki to sale i pracownie tematyczne , które...

Galeria

Program nauczania

W trakcie zajęć realizujemy treści programowe, które zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Podczas pobytu dziecka w placówce dbamy o tworzenie warunków, które sprzyjać będą twórczej zabawie i wspomagać będą naturalną potrzebę eksploracji otoczenia. Każde planowe działanie na rzecz nauki dzieci poprzedza dokładna obserwacja dziecka, diagnoza i analiza jego osiągnięć oraz deficytów, co pozwala na dopasowanie treści i metod kształcenia do konkretnego dziecka. Indywidualne podejście do najmłodszych przy jednoczesnym wspieraniu ich aktywności w grupie wspiera ich proces zdobywania umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz emocjonalnych, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi.

 

Bogaty wachlarz zajęć dydaktycznych realizowanych w naszej placówce realizujemy wykorzystując różnorodne metody pracy z dziećmi. Ich dobór zależy w dużej mierze od nauczycieli prowadzących zajęcia w danej grupie. Jest on podyktowany zarówno wiedzą i umiejętnościami wzbogacania treści kształcenia oraz sposobami ich realizacji:

 

– Metoda Projektu

– Metoda Dobrego Startu

– Dziecięca Matematyka

– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

– Pedagogika zabawy

– Trening Rozwiązywania Problemów

– Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

– Bajkoterapia i Baśnioterapia

– Relaksacja

– Aromaterapia

– Sensoplastyka 

– Muzykoterapia 

– Metody parateatralne

– Edukacja przez ruch D. Dziamskiej 

– Elementy Metody Porannego Kręgu 

– Metoda Knillów

– Sztuka składania papieru origami

– Doświadczenia, zabawy badawcze

– Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja) 

 

W przedszkolu TUKAN są dostępni specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, fizjoterapii z terapią SI oraz pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki NAS objęte są bezpłatną opieką ze strony specjalistów. W chwili zapisania dziecka do placówki dzieci mają wykonane badania przesiewowe. Następnie dwa razy do roku (styczeń, czerwiec) odbywają się badania kontrolne. Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych specjaliści wydają opinię pisemną dla rodziców. W czasie zajęć dydaktycznych ze specjalistami obserwują oni na bieżąco postępy rozwojowe dzieci.

Kolorowanki