Przedszkole Niemieckie Deutscher Kindergarten Warschau (Warszawa)

Przedszkole Niemieckie Deutscher Kindergarten Warschau
zobacz więcej (5)
Adres:
Prymasa Augusta Hlonda 3, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język niemiecki
 • logopeda
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Niemieckie w Warszawie opiera się na różnorodności kulturowej i językowej. Doceniamy i szanujemy odmienne kultury i zachecamy dzieci do poznawania ich niezwykłości i unikatowości. Oferujemy pomieszczenia i materiały, które stumulują dzieci do zdobywania wiedzy i rozwijania się - zarówno samodzielnie, jak i w grupie.   Misja   Dzieci postrzegamy jako odrębne jednostki tu i teraz, które przychodzą do nas i wnoszą różne doświadczenia - z rodziny, z innych krajów, z własnego odbierania świata. W przedszkolu dajemy im miejsce i możliwości rozwoju oraz przekazywania ich indywidualnej "wiedzy o świecie". Nasze przedszkole ma stać się dalszym "regionem wiedzy", żeby zapewnić wszystkim dzieciom jednakowe szanse rozwoju i kształcenia.   Współpraca z rodzicami   Mamy i ojcowie są ważnymi partnerami, którzy wspierają nas w codziennej pracy - nie tylko w formie organizowania świąt czy imprez, ale też np. w ramach cotygodniowej godziny lektur. W tym miejscu wszystkim...

Galeria

Program nauczania

W Deutscher Kindergarten realizowany jest program oparty na założeniach „Planu edukacji i wychowania w placówkach dziennych dla dzieci w Badenii - Wirtembergii” oraz programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”(numer dopuszczenia:DKOS-5002-03/8). Opisane tam personalne i merytoryczne wymogi oraz standardy są podstawą pracy pedagogicznej w przedszkolu.

 

Na co ma wpływ przedszkole?

 

Pola kształcenia i rozwoju w przedszkolu według wytycznych dla kształcenia i wychowania dla przedszkoli w Badenii-Wirtembergii są następujące:

 

 • ciało,
 • zmysły,
 • język,
 • myślenie,
 • uczucie i współczucie,
 • pojęcia, wartości i religia
Jeśli przedszkole ma mieć wpływ na te pola, dorośli muszą
 • stworzyć interesujące otoczenie
 • świecić przykładem i dawać oparcie emocjonalne
 • ośmielać i dawać zaufanie
 • tworzyć społeczność - głównie z innymi dziećmi
 • umieć rozwinąć tematy poruszane przez dzieci i sprostać wyzwaniom
 • stwarzać zasady w postaci struktur i reguły, które powinny być ustalane wspólnie z dziećmi

 

Młodsze dzieci mają inne potrzeby niż dzieci powyżej trzech lat. Potrzebują więcej miejsca, więcej urządzeń, inne materiały i zabawki, przede wszystkim jednak "więcej wychowawczyni". Tzn. intensywną opiekę, żeby móc się dobrze rozwijać. Dlatego też szczególnie w grupie maluchów powinny być uwzględnione zalecenia, wypracowane przez Fundację Bertelsmanna dot. "Jakości kształcenia od zera do trzech", żeby kształcić i opiekować się dziećmi w sposób całościowy i odpowiadający ich potrzebom. (www.bertelsmann-stiftung.de)

 

W przedszkolu miejscem szczególnym jest zerówka.

 

Zerówka powinna dążyć do tego, żeby każde dziecko:

 

 • rozwijało swoją indywidualność i pewnie się z nią czuło
 • rozwijało samodzielność i ufność we własne możliwości
 • rozwijało swoje umiejętności słuchania się, opowiadania, oceniania i wyrażania swojego zdania
 • rozwijało bogate i zróżnicowane słownictwo... ...i wiele więcej.

Kolorowanki