Happy Kids’ Academy - Europejskie Przedszkole Językowe (Warszawa)

Happy Kids’ Academy - Europejskie Przedszkole Językowe
zobacz więcej (8)

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • taniec nowoczesny
  • balet
  • basen
  • warsztaty dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

NASZĄ MISJĄ JEST ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ U DZIECI   Europejskie Przedszkole Językowe Happy Kids’ Academy   jest pierwszym w Polsce przedszkolem, które powstało z myślą o rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci  w sposób systematyczny i kompleksowy oraz pierwszym, które stworzyło  autorski program  rozwoju umiejętności emocjonalnych i społecznych – ‘Emocje bez tajemnic’ wykorzystywaną na co dzień w pracy z dziećmi w przedszkolu. Jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym. Wykorzystujemy naturalny dar dzieci do nauki języków obcych, dając im możliwość na  codzienne obcowanie z językiem angielskim . Pod patronatem Junior English School i Pearson Longman  realizujemy program dwujęzyczności  w oparciu o metodę immersji, czyli zanurzenia w języku. Oprócz nauczyciela polskojęzycznego w każdej grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel anglojęzyczny.   LOKAL   Lokal przedszkola mieści się w nowoczesnym kameralnym budynku biurowo-usługowym o projekcie kaskadowym z...

Galeria

Program nauczania

Dwujęzyczne przedszkole Happy kids’ Academy realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową (rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) Program jest oparty na edukacji wspierającej rozwój każdego przedszkolaka. Kładzie nacisk na różnorodne właściwości rozwojowe dziecka i promuje jego rozwój poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, ciekawości oraz niezależności emocjonalnej. Program podkreśla indywidualność każdego dziecka i zakłada, że nauczyciel jest osobą, która potrafi właściwie zaplanować działania edukacyjne wspierające dziecko w odkrywaniu świata i własnych wartości.

 

Program MEN uzupełniamy autorskim programem wspierającym rozwój umiejętności emocjonalnych i społecznych –  „Emocje bez tajemnic”.

 

Stosujemy innowacyjne metody:

 

„Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

„Emocje bez tajemnic” autorski program przedszkola, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego kierowania swoim zachowaniem w trakcie przeżywania silnych emocji i uczuć tak, aby były one źródłem pozytywnej reakcji ze strony środowiska.

 

Glottodydaktyka – to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania (metoda opracowana przez polskiego profesora B. Rocławskiego)

 

Metoda Dobrego Startu – metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne

 

Metoda Projektu Badawczego – daje równe szanse pracy i współpracy wszystkim dzieciom. Jest to metoda wyzwalająca aktywność, samodzielność dzieci, motywująca do podejmowania działania

 

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –  to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka

 

Pedagogika zabawy to aktywność w trakcie, której następuje przekazywanie treści oraz wywoływanie emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły

 

Bajkoterapia –  jest nowoczesną metodą stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym wykorzystujące czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych pozycji (lub fragmentów) literatury dla dzieci

 

Muzykoterapia to doskonały sposób przełamywania nieśmiałości dzieci. Taniec i nieskrępowany i spontaniczny ruch z nim związany przyczynia się do podwyższania samooceny oraz własnej wartości, a także korzystnie wpływa na kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Taniec to także forma uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, to aktywność stwarzająca możliwość ujścia nagromadzonym emocjom

Kolorowanki