Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Bielany (Warszawa)

Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Bielany
zobacz więcej (13)
Adres:
Klaudyny 28a, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • balet
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • matematyka
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

W naszych przedszkolach i żłobkach lubimy dzieci, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, rozwijamy się i znajdujemy dobre rozwiązania, ponieważ mamy jasno określony cel - sukces dziecka!

Ciuchcia Puch Puch, to najwyższej klasy przedszkola i żłobki z ponad 20-letnim doświadczeniem , oferujące dzieciom przyjazną atmosferę , specjalistyczną opiekę troskliwych, kompetentnych, kreatywnych nauczycieli , wśród których dzieci zdobywają wiedzę oraz czują się szczęśliwe i bezpieczne . Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, sprawdzonej organizacji i wykwalifikowanej kadrze, zapewniamy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, gwarantując przy tym znakomitą zabawę.   Co nas wyróżnia ? ·   Łagodna adaptacja ·   Edukacja przyjazna dzieciom ·   Wzorowe przygotowanie do szkoły ·  Autorski program nauki języka angielskiego – nauka angielskiego odbywa się codziennie w każdej grupie wiekowej ·  Wyjątkowe projekty edukacyjne – „Krok w samodzielność”, „Mały człowiek – wielkie wartości”, „Wakacyjna skrzynia skarbów” i wiele innych ·  Zajęcia dodatkowe – dbałość o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań...

Galeria

Filmy

Program nauczania

Nasze długoletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że najbardziej efektywna jest edukacja poprzez zabawę. Dlatego też proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie poprzez zabawę z wykorzystaniem metod aktywizującychStwarzamy maluszkom środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni je przed przestymulowaniem nadmiarem bodźców.

Wysokie kompetencje naszych nauczycieli zapewniają dziecku nie tylko optymalne warunki do indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach,  ale też atmosferę bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, a także pełnej akceptacji oraz szacunku.

Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najnowsze teorie i koncepcje: 

 • „Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania” Bronisława Rocławskiego;
 • „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • „Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi; bazuje na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. Pokazuje, jak ważna jest sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Skłania do  samodzielnego poszukiwania wyjaśnień i rozwiązań. Stawia na indywidualizację procesu nauczania;
 • „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona; „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą skutecznego przekazywania informacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, aktywnego słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych;
 • „Nonviolent Communication (NVC)”  Marshalla B. Rosenberga – czyli porozumienie bez przemocy,  nazywane również językiem serca. Opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby, oraz na otwartym ich wyrażaniu;
 • Poglądy i teorie Jespera Julla przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej;
 • Program kształcenia artystycznego – rozwija wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne.

Realizacja programu odbywa się poprzez:

 • Zabawy swobodne w kącikach tematycznych
 • Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zajecia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zabawy ruchowe
 • Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 • Pedagogikę zabawy wg Klanzy
 • Glottodydaktykę
 • Dziecięcą matematykę
 • Spotkania ze sztuką

Program nauczania naszej placówki został pozytywnie zaopiniowany przez prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewską, autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego,  oraz  prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską, specjalistę d/s dydaktyki ogólnej.

Program Ciuchci Puch Puch, wzbogacony jest o nowatorską metodę nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka” oraz program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukację językową
 • edukację matematyczną
 • edukację przyrodniczą
 • edukację społeczną
 • edukację artystyczną
 • edukację zdrowotną
 • profilaktykę logopedyczną

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez doświadczoną kadrę, specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Wszystkim dzieciom proponujemy pakiet zajęć podstawowych:

 • Język angielski metodą Early Partial Immersion
 • Klub sportowy
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty umuzykalniające
 • Warsztaty naukowe
 • Warsztaty ceramiczne
 • Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne Ja-Ty-My
 • Spotkania ze sztuką (koncerty muzyczne, lekcje muzealne, teatrzyki, wyjazdy do muzeów, galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy plenerowe)

Dodatkowo oferujemy pakiet zajęć fakultatywnych:

 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty taneczne
 • Grupa teatralna „Mała scena”
 • Klub szachowy
 • Balet
 • Gry matematyczne

Zajęcia dla szczególnie zainteresowanych (dodatkowo płatne):

 • Robotyka, czyli spotkanie z cybernetyką
 • Klub Małego Piłkarza
 • Formacja taneczna
 • Warsztaty aktorskie
 • Wyginam śmiało ciało – gimnastyka korekcyjna
 • Indywidualna nauka gry na pianinie
 • Studio piosenki
 • Medal dla mistrza, czyli olimpiady sportowe i turnieje szachowe

Raz w roku organizujemy międzyprzedszkolne imprezy: Olimpiadę Sportową oraz Wielki Turniej Szachowy. Ważniejsza od sportowej rywalizacji jest współpraca, dobra zabawa i samo uczestnictwo w zawodach. Dzieci mogą wykazać się umiejętnościami nabytymi w przedszkolu, a rodzice kibicować i gratulować swoim pociechom.

Kolorowanki