Przedszkole Wesoły Miś (Warszawa)

Przedszkole Wesoły Miś
zobacz więcej (8)
Adres:
Batalionów Chłopskich 84A, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język hiszpański
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • kółko kulinarne
 • matematyka

Opis obiektu

Przedszkole Wesoły Miś oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2 do 5 lat. Swoją działalność prowadzimy  od 2010 roku. Działamy na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawy pod nr 246/PN/10.   Wesoły Miś to miejsce stworzone dla małego dziecka, w którym czuje się ono bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie. Okres przedszkolny to czas wszechstronnego rozwoju dzieci, dlatego w naszym przedszkolu przygotowujemy dzieci, nie tylko do obowiązku szkolnego, ale przede wszystkim do życia. Zajęcia prowadzimy w formie zabawy. Dbamy o wyzwalanie w dzieciach spontaniczności, rozwijanie samodzielności, twórczego myślenia, integrację i współpracę w grupie.   Dysponujemy lokalem o powierzchni 600 m przystosowanym do potrzeb dzieci pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp. Sale dydaktyczne są bardzo przestronne, słoneczne. Wyposażone są w atestowane meble, nie zawierające szkodliwych substancji. Zabawki...

Galeria

Program nauczania

PROGRAM

 

Program dydaktyczno-wychowawczy zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, społeczny, fizyczny, twórczy.

 

OFERTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

 • Realizację podstawy programowej – Edukację matematyczną – treści z zakresu matematyki realizowane są według metody prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej zwanej „Dziecięcą matematyką”. Podczas pracy z dziećmi korzystamy z atrakcyjnych pakietów edukacyjnych pozwalających dzieciom polubić matematykę.
 • Gimnastykę i ruch– zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowe] oraz korekcyjnej , wpływają na sprawność fizyczną dzieci oraz  korygowanie złych nawyków związanych z nieprawidłową postawą czy płaskostopie.
 • Pedagogikę  zabawy – to tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężać dziecięce lęki i obawy, pomagają osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Ruch, gest, dotyk, taniec, dźwięk, malowanie, gra ról, pantomima- to cała gama środków wyrazu wykorzystywanych w trakcie zajęć.
 • Klub Małego Europejczyka – cykl zajęć poświęconych poznawaniu symboli, tradycji i języka poszczególnych krajów europejskich.
 • Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – cechą charakterystyczną tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego. świadomości przestrzeni i działania w oraz dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi kontaktu.
 • Profilaktykę logopedyczną–  zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci í są ściśle związane z realizacją edukacji językowej. Podczas codziennych zabaw realizowane są ćwiczenia oddechowe, narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego) słuchowe, artykulacyjne i rozwijające mowę.
 • Język angielski– w naszym przedszkolu dzieci obcują z jeżykiem angielskim codziennie, dzięki czemu poznają go w taki sam sposób jak język ojczysty, poznają brzmienie obcych słów. uczą się je rozumieć a potem za ich pomocą komunikować.
 • Rytmikę –  w każdej grupie prowadzony jest cykl zajęć umuzykalniających, mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • Kuchcikowo  – dzieci poznają smak potraw, uczą się przyrządzać posiłki nakrywać do stołu.

 

Zajęcia w ramach czesnego obejmują:

 

 • JĘZYK ANGIELSKI: 4 w tygodniu 3 latki, 4 x w tygodniu 4-5 latki
 • RYTMIKA: 2 x w tygodniu
 • GIMNASTYKA: 2 x w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne 1 x w tygodniu,
 • Zajęcia z psychologiem 1 x w tygodniu

 

Dodatkowo w ramach czesnego oferujemy rodzicom naszych przedszkolaków: Konsultacje i warsztaty prowadzone przez psychologa przedszkolnego.

 

Misiowe atrakcje dla dzieci w każdym miesiącu: teatrzyki, spotkania z ciekawymi osobami, wycieczki edukacyjne, warsztaty naukowe

 

Zajęcia uzupełniające obejmują: korektywa, taniec, język angielski dodatkowy, przedszkoliada- zajęcia z piłkami, balet, sensorki.

Kolorowanki