Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Wawer (Warszawa)

Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Wawer
zobacz więcej (11)
Adres:
Stradomska 12, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • balet
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • matematyka
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

W naszych przedszkolach i żłobkach lubimy dzieci, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, rozwijamy się i znajdujemy dobre rozwiązania, ponieważ mamy jasno określony cel - sukces dziecka!

Ciuchcia Puch Puch, to najwyższej klasy przedszkola i żłobki z ponad 20-letnim doświadczeniem , oferujące dzieciom przyjazną atmosferę, specjalistyczną opiekę troskliwych, kompetentnych, kreatywnych nauczycieli, wśród których dzieci zdobywają wiedzę oraz czują się szczęśliwe i bezpieczne. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, sprawdzonej organizacji i wykwalifikowanej kadrze, zapewniamy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, gwarantując przy tym znakomitą zabawę.   Co nas wyróżnia ? Łagodna adaptacja Edukacja przyjazna dzieciom Wzorowe przygotowanie do szkoły Autorski program nauki języka angielskiego – nauka angielskiego odbywa się codziennie w każdej grupie wiekowej Wyjątkowe projekty edukacyjne – „Krok w samodzielność”, „Mały człowiek – wielkie wartości”, „Wakacyjna skrzynia skarbów” i wiele innych Zajęcia dodatkowe – dbałość o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci –...

Galeria

Filmy

Program nauczania

Nasze długoletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że najbardziej efektywna jest edukacja poprzez zabawę. Dlatego też proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie poprzez zabawę z wykorzystaniem metod aktywizujących. Stwarzamy maluszkom środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni je przed przestymulowaniem nadmiarem bodźców.

Wysokie kompetencje naszych nauczycieli
zapewniają dziecku nie tylko optymalne warunki do indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach,  ale też atmosferę bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, a także pełnej akceptacji oraz szacunku.

Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najnowsze teorie i koncepcje:

 •     „Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania” Bronisława Rocławskiego;
 •     „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 •     „Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi; bazuje na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. Pokazuje, jak ważna jest sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Skłania do  samodzielnego poszukiwania wyjaśnień i rozwiązań. Stawia na indywidualizację procesu nauczania;
 •     „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona; „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą skutecznego przekazywania informacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, aktywnego słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych;
 •     „Nonviolent Communication (NVC)”  Marshalla B. Rosenberga – czyli porozumienie bez przemocy,  nazywane również językiem serca. Opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby, oraz na otwartym ich wyrażaniu;
 •     Poglądy i teorie Jespera Julla przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej;
 •     Program kształcenia artystycznego – rozwija wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne.


Realizacja programu odbywa się poprzez:

 •     Zabawy swobodne w kącikach tematycznych
 •     Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze
 •     Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych
 •     Zabawy z językiem angielskim
 •     Zajecia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 •     Zajęcia rytmiczno-muzyczne
 •     Zajęcia plastyczne
 •     Zabawy ruchowe
 •     Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 •     Pedagogikę zabawy wg Klanzy
 •     Glottodydaktykę
 •     Dziecięcą matematykę
 •     Spotkania ze sztuką


Program nauczania naszej placówki został pozytywnie zaopiniowany przez prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewską, autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego,  oraz  prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską, specjalistę d/s dydaktyki ogólnej.

Program Ciuchci Puch Puch, wzbogacony jest o nowatorską metodę nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka” oraz program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 •     edukację językową
 •     edukację matematyczną
 •     edukację przyrodniczą
 •     edukację społeczną
 •     edukację artystyczną
 •     edukację zdrowotną
 •     profilaktykę logopedyczną


Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez doświadczoną kadrę, specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Wszystkim dzieciom proponujemy pakiet zajęć podstawowych:

 •     Język angielski metodą Early Partial Immersion
 •     Klub sportowy
 •     Warsztaty plastyczne
 •     Warsztaty umuzykalniające
 •     Warsztaty naukowe
 •     Warsztaty ceramiczne
 •     Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne Ja-Ty-My
 •     Spotkania ze sztuką (koncerty muzyczne, lekcje muzealne, teatrzyki, wyjazdy do muzeów, galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy plenerowe)


Dodatkowo oferujemy pakiet zajęć fakultatywnych:

 •     Warsztaty plastyczne
 •     Warsztaty teatralne
 •     Warsztaty taneczne
 •     Grupa teatralna „Mała scena”
 •     Klub szachowy
 •     Balet
 •     Gry matematyczne

Zajęcia dla szczególnie zainteresowanych (dodatkowo płatne):

 •     Robotyka, czyli spotkanie z cybernetyką
 •     Klub Małego Piłkarza
 •     Formacja taneczna
 •     Warsztaty aktorskie
 •     Wyginam śmiało ciało – gimnastyka korekcyjna
 •     Indywidualna nauka gry na pianinie
 •     Studio piosenki
 •     Medal dla mistrza, czyli olimpiady sportowe i turnieje szachowe


Raz w roku organizujemy międzyprzedszkolne imprezy: Olimpiadę Sportową oraz Wielki Turniej Szachowy. Ważniejsza od sportowej rywalizacji jest współpraca, dobra zabawa i samo uczestnictwo w zawodach. Dzieci mogą wykazać się umiejętnościami nabytymi w przedszkolu, a rodzice kibicować i gratulować swoim pociechom.

Kolorowanki