Przedszkole Lula

Przedszkole Lula
Telefon:
792792038
Strona WWW:
lula.edu.pl

Lokalizacja:

Adres: Antalla 4, Warszawa

Przedszkole Lula

Lula to przyjazne, bezpieczne i nowocześnie wyposażone miejsce dla Waszego dziecka. Zapewniamy profesjonalną, ciepłą i troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry. Nadrzędnym celem naszej działalności jest stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w oparciu o Prawa Dziecka, współczesne zasady wychowania i nauczania. Każdy z naszych podopiecznych jest dla nas wyjątkowy - szanujemy jego indywidualność i dostosowujemy nasze działania do jego potrzeb i możliwości.

 

Realizujemy zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Biorąc pod uwagę to, iż każde dziecko jest inne, wybraliśmy program dostosowując go do jego potrzeb i możliwości. Głównym założeniem wychowawczo-dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach, z uwzględnieniem wszystkich obszarów programowych i szczególnych uzdolnienień dzieci.

 

Naszą edukację opieramy na programach:

 

 • Kolorowy start, wyd. MAC,
 • Bezpieczne Przedszkole – ogólnopolski program edukacyjno – wychowawczy,
 • Program „Chronimy Dzieci” (program profilaktyki przemocy wobec dzieci),
 • Akademia Aquafresh,
 • Programy autorskie.

 

 

Oprócz zajęć programowych realizujemy codzienne zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki, zajęcia kulinarne, ruchowe, logopedyczne, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej oraz wycieczki i spotkania poza terenem przedszkola.

 

Przedszkole Lula jest przedszkolem ogólnodostępnym, o profilu ogólnym. Dzięki temu oferujemy przedszkolakowi szeroką gamę zajęć, z których on wybiera dla siebie to, co go najbardziej interesuje. Taki sposób działania umożliwia wielopłaszczyznowy rozwój dziecka

 

Aby zapewnić naszym przedszkolakom najwyższy poziom nauki języka angielskiego, podjęliśmy współpracę ze szkołą języka angielskiego Helen Doron.

 

 • Zajęcia języka angielskiego metodą Helen Doron odbywają się w naszym przedszkolu codziennie.
 • W ramach czesnego zapewniamy komplet materiałów do nauki na cały rok kursu (książka + CD + DVD).

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Opłata za wyżywienie jest zwracana w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka.
 • Rabat dla rodzeństwa - 10% na każde dziecko

 

 

W ramach czesnego oferujemy:

 

 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli,
 • ubezpieczenie NNW
 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN,
 • wszystkie pomoce dydaktyczne (książki i zeszyty ćwiczeń do realizacji podstawy programowej "Kolorowy start"; książki, zeszyty ćwiczeń, płyty CD i DVD "Polly&Diddi do nauki języka angielskiego, pomoce oraz materiały plastyczne i edukacyjne),
 • codzienne lekcje języka angielskiego prowadzone przez lektorów szkoły Helen Doron,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej,
 • zajęcia logopedyczne
 • naukę zdrowego żywienia w ramach programu Kuchnia przedszkolaka
 • zajęcia cykliczne (zajęcia teatralne, pokazy i eksperymenty naukowe, warsztaty twórcze, koncerty muzyczne),
 • imprezy i prezenty okolicznościowe (urodziny, Mikołajki, Dzień Dziecka),
 • wycieczki poza teren przedszkola,