Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
Telefon:
226148909
Strona WWW:
www.przedszkole65.pl

Lokalizacja:

Adres: F. Pancera 3, Warszawa

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku w zaadaptowanym pomieszczeniach budynku przy ul.F.Pancera 8. Zostały tam utworzone trzy oddziały przedszkolne.

W październiku 2001 roku przedszkole otrzymało nową siedzibę  przy ul.F.Pancera 3. Budynek ten ma ciekawą historię. Zorganizowano tutaj 5 oddziałów, do których uczęszcza około 110 dzieci.Z dawnej siedziby przedszkola przy ul. F. Pancera 8 zostały utworzone oddziały zamiejscowe, do których uczęszcza około 75 przedszkolaków. Dyrektorem przedszkola jest mgr Ewa Szypryt, a wicedyrektorem mgr Renata Sielska.

Naszym celem jest tworzenie warunków emocjonalno-motywacyjnych do wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Edukacja przedszkolna jest dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata. Przedszkole zaś jest miejscem zdobywania umiejętności rozwijających dziecięcą aktywność skierowaną ku sobie, ku ludziom, ku światu.

Nasza placówka jest czynna w godzinach 6.30 - 17.30 przez cały rok szkolny.