Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 (Warszawa)

Adres:
F. Pancera 3, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • korektywa

Opis obiektu

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku w zaadaptowanym pomieszczeniach budynku przy ul.F.Pancera 8. Zostały tam utworzone trzy oddziały przedszkolne. W październiku 2001 roku przedszkole otrzymało nową siedzibę  przy ul.F.Pancera 3. Budynek ten ma ciekawą historię. Zorganizowano tutaj 5 oddziałów, do których uczęszcza około 110 dzieci.Z dawnej siedziby przedszkola przy ul. F. Pancera 8 zostały utworzone oddziały zamiejscowe, do których uczęszcza około 75 przedszkolaków. Dyrektorem przedszkola jest mgr Ewa Szypryt, a wicedyrektorem mgr Renata Sielska. Naszym celem jest tworzenie warunków emocjonalno-motywacyjnych do wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Edukacja przedszkolna jest dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata. Przedszkole zaś jest miejscem zdobywania umiejętności...

Galeria

Program nauczania

Oprócz realizacji podstawy programowej zatwierdzonej prze MEN, naszym podopiecznym proponujemy również takie zajęcia dodatkowe, jak:

  • Język angielski
  • Taniec towarzyski
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Akompaniament do zajęć umuzykalniających

 

Kolorowanki