Warszawa stolica Polski - scenariusz zajęć w grupie dzieci 6 letnich

Warszawa stolica Polski - scenariusz zajęć w grupie dzieci 6 letnich
Oceń
Drukuj

„Warszawa – stolica Polski” –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.

„Warszawa – stolica Polski” –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.


CELE GŁÓWNE:

 • Zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania nazwy Warszawy, herbem i jej wybranymi zabytkami;
 • Rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju;
 • Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi;

CELE OPERACYJNE: (dziecko...)

 • Uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści formułując poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym;
 • Pokazuje na mapie Warszawę, Wisłę, Morze Bałtyckie i góry;
 • Rozumie znaczenie pojęcia „stolica”;
 • Zna wygląd herbu miasta Warszawa i niektóre jego zabytki;
 • Szybko reaguje na określony sygnał;
 • Starannie wykonuje pracę plastyczną postępując zgodnie z udzielonymi poleceniami;

METODY:

 • Czynne - kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania.
 • Słowne - rozmowa, wypowiedzi, objaśnienie i instrukcje.
 • Percepcyjne - obserwacji, pokazu.

FORMY:

 • Indywidualna jednolita
 • Zbiorowa jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Ilustracja przedstawiająca Warsa i Sawę, mapa fizyczna Polski i wskaźnik, kontury mapy Polski dla każdego dziecka, napis WARSZAWA, ilustracje przedstawiające różne miejsca w Warszawie i jej zabytki, ilustracja przedstawiająca herb Warszawy,  farby, pędzle, herb Warszawy przygotowany do pomalowania dla każdego dziecka włożony w sztywną „koszulkę”, kartoniki z napisami „TAK”, „NIE” dla każdego dziecka, nagrania z utworami muzycznymi.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.

N: Dzisiaj chciałaby porozmawiać z wami o pewnym mieście, które pełni bardzo ważną rolę w naszym kraju. Może uda nam się dotrzeć do niego pociągiem.

DZ:  Ustawiają się w pociąg i poruszają się w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z daleka”.

2. „Wars i Sawa”  - opowiadanie nauczycielki na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji.

N: Tak oto dotarliśmy do miejsca, gdzie chciałabym opowiedzieć wam legendę  o jednym z najważniejszych polskich miast. Zanim jednak zdradzę wam jego nazwę poproszę abyście bardzo uważnie posłuchali, bo to pomoże wam w odgadnięciu nazwy tego miasta.

Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego dnia gdy szedł nad rzekę by zarzucić sieci usłyszał piosenkę:
Siedem Fal mnie strzeże i siedem błyskawic.
Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi.
Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że
Wars nie zawahał się ani chwili.
 - Niczego się nie boję! – zawołał. Wskoczył do swej łodzi i popłynął. Jednak ledwie odbił od brzegu rozpętała się straszliwa burza.
- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.
- Porwę twoje sieci na strzępy ! – ryczał wicher.
- Zatopimy łódź! – groziły fale.
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy był już na samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i powiedziała:
- Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta.
A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.

Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i od ich imion powstała nazwa miasta… Warszawa.

DZ: Słuchają uważnie legendy.

3. Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie.

N: Zadaje dzieciom pytania:
Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą?
Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą?

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi