Warzywa kroimy i się nie smucimy - scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Warzywa kroimy i się nie smucimy - scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków
5.0
2 oceny
Oceń
{

Scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków – realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Temat dnia:

 • Warzywa kroimy i się nie smucimy.


Cel ogólny:

 • Rozwijanie współpracy między dziećmi.


Cele szczegółowe:
dziecko:

 • uważnie słucha czytanego wiersza przez nauczyciela;
 • odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • opisuje wygląd warzyw, dzieli ich nazwy na sylaby;
 • umie klasyfikować i przyporządkować warzywa  do odpowiedniej obręczy;
 • określa głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie w nazwach warzyw;
 • rozumie zasady bezpiecznego posługiwania się nożem;
 • ma świadomość pozytywnego wpływu warzyw i owoców na zdrowie;
 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami.


Metody:

 • opowiadanie, praktycznego działania, rozmowa kierowana, pokaz


Formy:

 • indywidualna, grupowa, zbiorowa


Środki dydaktyczne:

 • płyta CD z muzyka relaksacyjną, z piosenką „Na dzień dobry” i piosenką „Gdzie jest kalarepka?”,  wiersz J. Tuwima „Warzywa”, szarfy, warzywa, noże, deski do krojenia, fartuszki, obieraki do warzyw.

 

Przebieg zajęć:


1. Zabawa taneczna na powitanie: „Na dzień dobry”.

2. Wprowadzenie: Wysłuchanie wiersza J. Tuwima „Warzywa”.

3. Rozmowa na temat wiersza.

 • dzielenie nazw warzyw wymienionych w wierszu na sylaby. Odnajdywanie poznanych głosek (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie) w nazwach tych warzyw.


4. Oglądanie przyniesionych przez dzieci warzyw:

 • nazywanie ich,
 • określanie cech charakterystycznych (koloru, wskazanie części jadalnych),
 • znacznie warzyw dla zdrowia.


5. Ćwiczenia klasyfikacyjne: Nauczyciel kładzie na dywanie szarfy w trzech kolorach, do jednej dzieci wkładają warzywa, których część jadalna rośnie pod ziemią, do drugiej-nad ziemią, do trzeciej jadalny korzeń i natka.

6. „Jak ci smakuje?”. Nauczyciel kroi na małe kawałki wybrane warzywa. Dzieci z zamkniętymi oczami, za pomocą smaku odgadują jego nazwę.      

7. Zabawa terapeutyczno-ruchowa: „Gdzie jest kalarepka?”. Dzieci siedzą na dywanie i śpiewają piosenkę. W trakcie śpiewu szukają pary i siadają plecami do siebie, krzyżują ręce z partnerem i przeciągają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Po refrenie następuje zmiana pary.

8. Wykonanie sałatki warzywnej oraz soku marchewkowego. Podział na grupy.

 • przygotowanie do pracy – ustalenie zasad pracy przy stolikach, zwrócenie uwagi na higienę rąk, bezpieczeństwo w czasie pracy,
 • mycie warzyw,
 • objaśnienie sposobu wykonania sałatki oraz soku.


9. Porządkowanie stolików oraz konsumpcja.

10. Odpoczynek na dywanie i słuchanie relaksującej muzyki.

Autor: Katarzyna Gozdur

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi