Wędrówki przedszkolaków z Pyzą

Wędrówki przedszkolaków z Pyzą

W swojej długoletniej pracy pedagogicznej przekonałam się, jak ogromną rolę odgrywa w rozwoju i edukacji dziecka literatura dla dzieci, czytana systematycznie i wykorzystywana w celu aranżowania sytuacji wychowawczo-edukacyjnych przez nauczyciela w przedszkolu.

Potwierdzeniem moich obserwacji jest odbiór przez dzieci utworu Hanny Januszewskiej pt. „PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH”. Kilka lat temu, ta niemłoda już książeczka, z tryskającą dobrym humorem bohaterką, zwiedzającą i zachwycającą się pięknem naszego kraju, zawojowała serca dzieciaków w przedszkolu gdzie pracuję. Przedszkolaków i nie tylko – zainspirowała nas, nauczycieli do opracowania autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Z Pyzą po polskich dróżkach”.

W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęłam pracę edukacyjno-wychowawczą z przedszkolakami w oparciu o wyżej wymieniony program. Zaczęła się wędrówka po mapie Polski. Naszym przewodnikiem była i jest Pyza wędrowniczka – postać wymyślona przez Hannę Januszewską, autorkę książek dla dzieci. W trakcie wędrówki z Pyzą przedszkolaki poznają wybrane regiony Polski, stroje ludowe, sztukę użytkową i zdobniczą, elementy architektury, regionalną mowę i literaturę, muzykę i tańce. Wykonują wiele prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową danego regionu. Każdy temat przewodni realizowany jest w ciągu jednego miesiąca. Tematy zostały dobrane do poszczególnych miesięcy tak, aby pogodzić specyfikę regionu z kalendarzem pór roku, polskich świąt, obrzędów i zwyczajów.

Tradycje, zwyczaje, sztuka ludowa i piękno ojczystego krajobrazu przekazane dzieciom przez Hannę Januszewską w stworzonej przez nią literaturze mają ogromny wpływ na budzenie się w dzieciach świadomości istnienia kultury narodowej. Zabawy na bazie tych utworów dostarczają przedszkolakom wielu emocji związanych z poznaniem elementów polskiej historii, geografii, przyrody, kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem folkloru. Dzieci uczestniczą w zabawach wymagających przygotowań do wędrówki ze swoją mazowiecką przewodniczką, często czekają na coś ważnego i pięknego. Są aktywne i twórcze. Zdobytą wiedzę wykorzystują w zabawach samorzutnych.   

W minionym roku szkolnym zbliżający się termin wejścia Polski do Unii Europejskiej skłonił mnie do rozszerzenia treści programowych o zagadnienia dotyczące innych krajów. Zamierzeniem moim było rozbudzenie w przedszkolakach zainteresowań poznawczych w dziedzinie krajoznawstwa i kultury wybranych krajów europejskich. Pyza wyruszyła więc na dróżki Europy - każdego miesiąca oprócz wędrówki po wybranych regionach Polski bawiłam się z dziećmi w podróż do innego kraju.

Jedną z ciekawszych zabaw była całodzienna podróż do Wielkiej Brytanii, którą odbyliśmy 31 października, kiedy to brytyjscy rówieśnicy moich przedszkolaków hucznie obchodzą dzień Halloween. Naszą podróż zaczęliśmy od znalezienia Wielkiej Brytanii na mapie Europy. Poznaliśmy tajemnicę Stonehenge i słynnego potwora Loch Ness. Zwiedziliśmy stolicę Anglii, płynęliśmy po Tamizie. Gościliśmy na królewskim dworze, gdzie wypiliśmy herbatę po angielsku. Zwiedziliśmy Muzeum Techniki w Londynie i Muzeum Figur Woskowych. Wysłuchaliśmy koncertu muzyki celtyckiej, tańczyliśmy angielskiego walca, a zabawie przy muzyce The Beatles nie było końca. Spotkaliśmy idola wszystkich dzieci Harry'ego Pottera, słynnego piłkarza Davida Beckhama i inne legendarne postacie rodem z Zielonej Wyspy. Wykonaliśmy lampion z dyni i maski na wieczór Halloween. Każde z dzieci znalazło w ten dzień coś, co je zainteresowało. Dodać należy, że w brytyjską podróż włączyły się także panie kucharki – na podwieczorek zaserwowały najprawdziwszy pudding! Prace plastyczne wykonane po powrocie z podróży były tak różnorodne, że nie dało się na ich podstawie wybrać najciekawszego, zadaniem przedszkolaków, fragmentu wycieczki. Po prostu – cały dzień był super! Przedstawiam scenariusz całodziennej zabawy.

Autor: Danuta Gruszczyńska

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi