Scenariusz zajęć o dinozaurach - Wegetozaur

Scenariusz zajęć o dinozaurach - Wegetozaur
5.0
1 ocena
Oceń

Temat: Wegetozaur


Cele ogólne:


    • rozpoznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
    • rozwijanie umiejętności liczenie
    • rozwijanie mowy
    • rozwijanie sprawności ruchowej


Cele szczegółowe:


Dziecko:


    • rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaurów
    • liczy w zakresie do 7
    • wypowiada się na temat opowiadania
    • uczestniczy w zabawach ruchowych
    • utrwala poznane litery


Środki dydaktyczne:

 

szkielety dinozaurów, pędzelki, kuwetki z ziemią, CD z piosenką, plansze z nazwami dinozaurów, tekst opowiadania, figurki dinozaurów, karty z cyframi, jaja dinozaurów z literami


Planowane zajęcia:


    1) Odkopywanie szkieletów dinozaurów. Wyjaśnienie kim jest archeolog?
(w tle piosenka „Dinozaur w szafie” sł.i muz.Krystyna Gowik)
    2) Odkrywanie nazw odkopanych dinozaurów.
    3) Poranna gimnastyka  z dinozaurem.
    4) Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Wegetozaur”. Rozmowa na temat opowiadania.
    5) Zabawa ruchowa „Małe, duże dinozaury”
    6) Oglądanie figurek dinozaurów przyniesionych przez dzieci. Zwrócenie uwagi na ich różnorodność, określanie ich wspólnych cech. Układanie figurek w szeregach rosnących i malejących.
    7) Ćwiczenia w liczeniu. Liczenie dinozaurów i dopasowywanie odpowiedniej cyfry.
    8) Czyje to jajo? – dopasowywanie poznanych liter małych i dużych.
    9) Lepienie figurki dinozaura z plasteliny według własnego pomysłu
    10) Podsumowanie zajęć i ewaluacja                   

 

Opracowała:  Magda Błażyńska

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi