Wegetozaur - scenariusz

Wegetozaur - scenariusz
4.0
2 oceny
Oceń

 

Temat: Wegetozaur

Cele ogólne:

 rozpoznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,

 rozwijanie umiejętności liczenie,

 rozwijanie mowy,

 rozwijanie sprawności ruchowej,

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaurów,

  liczy w zakresie do 7,

  wypowiada się na temat opowiadania,

  uczestniczy w zabawach ruchowych,

  utrwala poznane litery,

 

Środki dydaktyczne: szkielety dinozaurów, pędzelki, kuwetki z ziemią, CD z piosenką, plansze z nazwami dinozaurów, tekst opowiadania, figurki dinozaurów, karty z cyframi, jaja dinozaurów z literami.

 

Planowane zajęcia:

1)     Odkopywanie szkieletów dinozaurów. Wyjaśnienie kim jest archeolog?

(w tle piosenka „Dinozaur w szafie” sł.i muz.Krystyna Gowik)

2)     Odkrywanie nazw odkopanych dinozaurów.

3)     Poranna gimnastyka  z dinozaurem.

4)     Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Wegetozaur”. Rozmowa na temat opowiadania.

5)     Zabawa ruchowa „Małe, duże dinozaury”

6)     Oglądanie figurek dinozaurów przyniesionych przez dzieci. Zwrócenie uwagi na ich różnorodność, określanie ich wspólnych cech. Układanie figurek w szeregach rosnących i malejących.

7)     Ćwiczenia w liczeniu. Liczenie dinozaurów i dopasowywanie odpowiedniej cyfry.

8)     Czyje to jajo? – dopasowywanie poznanych liter małych i dużych.

9)     Lepienie figurki dinozaura z plasteliny według własnego pomysłu

10)  Podsumowanie zajęć i ewaluacja

 

Opracowała: Magda Błażyńska

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi