Wernisaż w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”- zabawa plastyczna

Wernisaż w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”- zabawa plastyczna

Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego dziecka pełni ekspresja plastyczna. Rysunek dziecka jest bowiem częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo możemy dotrzeć do najdalszych jego zakamarków i jeżeli istnieje jakaś potrzeba, pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia uwagi na istnienie i znaczenie uczuć w naszym życiu.

Przelanie na papier tego, co nie uchwytne, nie widzialne, ale odczuwalne, a więc stworzenie konkretu, jest nie tylko dowodem na to że to coś istnieje, ale również pomaga w jego zrozumieniu. Sztuka dziecka nie tylko naśladuje naturę, ile jest odzwierciedleniem jego przeżyć. Dziecko kształtuje rzeczywistość na wzór idei, którą sobie stworzyło. Ilustruje świat wewnętrzny, a nie naśladuje wiernie obrazów świata zewnętrznego. Nie model, lecz wyobraźnia, fantazja i przeżycia kierują rysującym dzieckiem, a prace są ilustracjami jego wiedzy, a nie prawdziwej wizji rzeczywistości. Dziecko rysuje to co wie, nie zaś to co widzi- twierdzi Stefan Szuman. Nie zapominajmy jednak ,że dziecko myśli sercem, a więc jego wiedza zabarwiona jest emocjonalnie. Właśnie taką przeobrażoną w umyśle rzeczywistość przelewa dziecko na papier. Stąd bierze się na kartce bogactwo kolorów lub ich ubóstwo, różnicowanie wielkości przedmiotów lub rysowanie ich jednakowo dużych, wyraźnie i bogato ubarwionej jednej postaci. Patrząc na rysunek dziecka i rozmawiając z nim możemy dowiedzieć się bardzo dużo o jego nastroju, sposobie myślenia, stosunku do świata .Analiza pracy plastycznej dziecka jest jedną z form badania życia uczuciowego.

Dziecko potrafi i chce podzielić się swoim szczęściem, ale z różnych przyczyn, np. braku zaufania do osób, typu temperamentu, obawy przed wyśmianiem boi się o tym powiedzieć. Praca plastyczna staje się wówczas doskonałym sposobem wyrażania swojej radości. Dzieci w bardzo prosty sposób, ale bardzo przejrzysty i wiele mówiący potrafią wyrazić swoje uczucia.

Przykładem ekspresji plastycznej dzieci była zabawa plastyczna i  VI wernisaż „Pani w oczach dziecka – ”, który odbył się 18.X. 2006r. w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”. Tradycyjnie organizatorami  zabawy plastycznej były nauczycielki z Przedszkola Nr 14  Elżbieta Wilga i Ewa Potomska –Jakubek. Do zabawy zaproszono dzieci z Przedszkola nr  8, 10, 16 oraz Przedszkola Integracyjnego. W zabawie brały udział dzieci 4,5- i 6 letnie.

Tydzień przed wernisażem prace zdobiły hole i korytarze placówek. Następnie komisja wybrała prace na wernisaż –ogólnie 26 prac. Portrety pań wykonane były różnorodną techniką: kredką, mazakami farbami, były prace z wycinanek, szmatek i wełny. Rysunki dzieci ozdobione były serduszkami, kwiatkami i słoneczkami. Prace plastyczne były doskonałym sposobem dla dzieci wyrażenia swojego przywiązania uczuciowego do Pań z przedszkola oraz podkreślić rangę nauczyciela.

Wernisaż uatrakcyjnił  bardzo piękny występ dzieci 6-letnich pod kierunkiem wychowawcy Wiesławy Stadnik. Wszystkie dzieci na wernisażu otrzymały dyplomy i przybory plastyczne. Zabawy integracyjne przy muzyce pozwoliły bardziej poznać się dzieciom z przedszkoli. Pamiątkowe zdjęcia ze spotkania na pewno będą ozdobą kronik przedszkolnych, a obecne  na imprezie media –Telewizja Max pomogą w promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

Autorzy: Elżbieta Wilga, Ewa Potomska –Jakubek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi