Wesołe bałwanki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Wesołe bałwanki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków
2.9
9 ocen
Oceń

Temat kompleksowy:

 • Zimo baw się z nami


„Wesołe bałwanki” – stosowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni podczas zabawy sylwetami bałwanków.

Cele ogólne:

 • Ilustrowanie ruchem śpiewanej piosenki;
 • Słuchanie i rozumienie jasnych zrozumiałych treści przekazywanych przez nauczyciela;
 • Udział w prostych zabawach dydaktycznych;
 • Przeliczanie w zakresie 3;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3;
 • Stosowanie pojęć przed, za, obok;
 • Wprowadzanie radosnej atmosfery w grupie.


Cele szczegółowe (dziecko):

 • Ilustruje ruchem słowa piosenki;
 • Uważnie słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę;
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktycznej;
 • Liczy w zakresie 3;
 • Stosuje pojęcia przed, za, obok;
 • Wykonuje polecenia nauczyciela podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • Prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabawy ruchowej.


Środki dydaktyczne:

 • Treść wiersza, sylwety bałwanków, bębenek, sylwety 2 bałwanków – małego i dużego, klej, sylwety kapelusza, płyta CD, opaski z wizerunkiem bałwanka.

 

Przebieg zajęć:


1. „Tupu tup po śniegu” – zabawa muzyczno-ruchowa w kole.

2. „Idą bałwanki” – słuchanie wiersza S. Grochowiaka recytowanego przez nauczycielkę i ilustrowanego sylwetami bałwanków.

„Idą bałwanki”
Bałwanki dopiero idą.
Pierwszy z nich księżyc niesie,
Żeby oświetlić nim drogę w lesie.
Drugi miotełką omiata,
Zimowy kawałek świata.
Trzeci patrzy na nie
I ciągnie ciężkie sanie.

3. Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza:

 • Ile jest bałwanków?
 • Pokaż, który bałwanek niesie księżyc?
 • Pokaż, który bałwanek trzyma miotełkę?
 • Pokaż, który bałwanek ciągnął sanie?


4. „Bałwanki i sanki” – zabawa ruchowa, dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko ustawia się za drugim tworząc zaprzęg. Dziecko stojące jako pierwsze jest saneczkami a drugie bałwankiem. Na hasło: „sanki jada pod górę” – dzieci poruszają się wolno, na hasło: „sanki zjeżdżają w dół” – dzieci poruszają się szybko, na hasło „zmiana” – dzieci zamieniają się rolami.

5. „Bałwanki małe i duże” – zabawa dydaktyczna.

Nauczyciel prezentuje dzieciom sylwety małego i dużego bałwanka. Dzieci wykonują następujące polecenia:

 • Policz, ile jest bałwanków.
 • Powiedz, czym różnią się te dwa bałwanki?
 • Pokaż, który bałwanek jest duży, a który jest mały.


Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela sylwetę bałwanka. Wykonuje następujące polecenia:

 • Połóż bałwanka przed sobą.
 • Połóż bałwanka za sobą.
 • Połóż bałwanka obok siebie.


6. „Kapelusz dla bałwanka” – wykonanie wspólnej pracy plastycznej według polecenia nauczyciela: samodzielne przyklejanie ozdób na sylwetę kapelusza. Założenie kapelusza bałwankowi.

7. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Autor: Edyta Babicz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi