Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków
3.3
12 ocen
Oceń
Drukuj

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH


Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki.

 

Data: 17.10.2013 r.

 

Temat: „Wesołe zabawy z piłką”

 

Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Cele szczegółowe – dziecko:

 

 • manipuluje przedmiotem w parze z rówieśnikiem, zwraca uwagę by nie upuścić piłki na podłogę,
 • prawidłowo podaje i chwyta podawaną przez kolegę piłkę,
 • próbuje złapać podrzuconą piłkę oburącz,
 • stara się rzucać przed siebie, do góry i do wyznaczonego celu,
 • właściwie wykorzystuje przybory do zajęć gimnastycznych.

 

 

Treści programowe: „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego.Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:

 

 • porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – kontakty i postawy społeczne:
 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela.

 

 

Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

łączy przyczynę ze skutkiem niektórych zdarzeń.

 

Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci – sprawność ruchowa:

 

 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • umie pokonywać proste przeszkody,
 • potrafi korzystać z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw.

 

 

Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.

 

 

Formy: indywidualna, w parach, zbiorowa.

 

Metody: podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

 

Środki dydaktyczne: krążek zielony i czerwony, piłka tenisowa dla każdego dziecka, kosz na piłki, chmurki i słoneczka wycięte z brystolu.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I Część wstępna:

 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Samochody na skrzyżowaniu” – dzieci biegają po sali, w dłoniach przed sobą trzymają piłkę-kierownicę. Kiedy nauczycielka podnosi czerwony krążek, samochody zatrzymują się. Kiedy podnosi krążek zielony, samochody kontynuują jazdę.

 

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dzieci w parach stoją do siebie tyłem. Podają sobie piłkę górą, a następnie dołem między nogami.

 

II Część główna:

 

3. Ćwiczenie kształtujące tułowia „Piłka w kole” – dzieci stoją w kole, podają sobie piłkę po kolei do wyznaczonego przez nauczycielkę dziecka. Kiedy piłka przejdzie z rąk do rąk w kole, następuje powtórzenie ćwiczenia – podawanie piłki w drugą stronę.

 

4. Zabawa bieżna „Dogoń piłkę” – dzieci ustawione w rzędzie przed linią startu. Nauczycielka toczy piłkę, dzieci po kolei biegną za piłką, łapią ją i odnoszą na linię startu.

 

5. Zabawa z elementem rzutu – dzieci stoją w rozsypce, podrzucają piłkę i próbują ją złapać oburącz.

 

III Część końcowa:

 

6. Marsz dookoła dywanu. Dzieci kolejno wrzucają piłkę do kosza.

 

7. Ewaluacja zajęć – dzieci przyczepiają do tablicy słoneczko, jeśli zabawy się podobały, a chmurkę – gdy się nie podobały. Dzieci wyjaśniają dlaczego wybrały takie a nie inne symbole.

 

Opracowanie: Mariola Miszczak

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi