„Wesołe zabawy z Żabkami” - scenariusz zajęć adaptacyjnych dla 3-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Wesołe zabawy z Żabkami” - scenariusz zajęć adaptacyjnych dla 3-latków
Oceń
{

Podstawa programowa:

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek (…)

Treści zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego:

 

 • Przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu,
 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;

 

Cele zajęć:

 

I. Cel główny:

 • Nawiązanie pozytywnych relacji z nauczycielem i rówieśnikami przez dziecko;

 

II. Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • wita się z panią i innymi dziećmi,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • naśladuje gesty,
 • bawi się z rówieśnikami w obecności rodziców,
 • pokonuje własną nieśmiałość i lęk przed przedszkolem podczas zabaw,
 • odczuwa radość podczas zabaw;


Metody:

 

 • Czynna,
 • Słowna;

 

Formy pracy: grupowa;

 

Pomoce dydaktyczne: płyta CD, klej, ruchome oczka, czerwony i zielony papier;

 

 

Przebieg zajęć:

1. Zabawa integracyjna z piosenką „Wszyscy są…”. Śpiewanie i ilustrowanie piosenki ruchem.

2. Zabawa integracyjna „Przywitaj się z Rechotką” – przybijanie piątki żabce (maskotce).

3. Zabawa z chustą animacyjną „Skacząca Rechotka”. Na chustę rzucamy żabkę unosimy chustę w górę i dół.

4. Zabawa przy piosence „Jam jest żabka” – ilustrowanie piosenki ruchem.

5. Praca plastyczna „Wesoła żabka” – wykonanie pracy plastycznej z papieru. Duże koło z zielonego papieru składamy na pół. Na połówce koła z zewnętrznej strony przyklejamy oczka (kółka białego papieru, czarnym pisakiem rysujemy źrenicę). W środku połówki koła naklejamy język wycięty z czerwonego papieru). Z tyłu koła naklejamy rączki i nóżki żaby.

6. Podziękowanie za udział w zajęciach. Zaproszenie do zabawy w sali.


Autor: Barbara Kornecka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi