Wielkie poszukiwania pisanek - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Wielkie poszukiwania pisanek - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich
1.0
1 ocena
Oceń
{

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W GRUPIE DZIECI SZEŚCIOLETNICH.

 

Temat: Wielkie poszukiwania pisanek

Obszar z PP-IV

 

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Cel główny:
- rozwijanie pojęć matematycznych.

Cele operacyjne
(dziecko):
- doskonali umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania,
- różnicuje zbiory,
- rozpoznaje poznane litery, cyfry,
- słucha tekstu ze zrozumieniem.

Formy:
- indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Metody:
- słowna, czynna.

Środki dydaktyczne:
- wycięte papierowe jajka, koperty z zadaniami, list od mieszkańców zagrody, tekst „Przygoda Kurki Bzdurki”- opracowane przez nauczyciela, nagranie z  piosenką ”Gdacze kura”, kostki do gry, cyfry na kartonach, znaki mniejszości i większości, pisaki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci listem od mieszkańców „Wesołej zagrody”.

 

Drogie Dzieci !!!

 

Zbliżają się ŚWIĘTA WIELKANOCNE. Nasza zagroda chciała przygotować piękne pisanki, ale dziś rano okazało się, że...podstępny lisek ukradł nasze wszystkie jajka!!! Zajączek Skoczek widział, jak je  ukrywał do kopert z figurami geometrycznymi. Prosimy pomóżcie nam je odzyskać jak najszybciej, bo święta tuż tuż!!

 

Mieszkańcy zagrody:
Kogutek  Ziutek
Kurka Bzdurka
i ich córka Kurka Kreaturka


2. Dobranie się w pary, odszukanie w parach ukrytych kopert z zadaniami.

 

3. Kolejno otwieranie kopert i rozwiązywanie zadań w nich ukrytych.

Jeśli chcecie odzyskać jajka kurek, musicie poukładać jajka po kolei od 1-9, odwrócić je i przeczytać napis. Jeśli Wam się to uda - jajka będą wasze.

 

Przed Wam jajka z cyframi oraz znakami - poukładajcie je w tak, by równanie się zgadzało. Wynik równania to liczba jajek, które możecie wziąć.

 

Rozwiążcie równania - jeśli dobrze policzycie - możecie zabrać tyle jajek, ile będzie wskazywał wynik każdego z nich.

3+2=                                          6-2=
                       
Popatrzcie na tablicę - w prawym górnym rogu tablicy ukryte są jajka. Która kura ma więcej jajek? Ułóż znak odpowiednio.

 

Policz litery w słowie „ZAGRODA” - weź tyle jajek, z ilu liter składa się ten wyraz.

4. Piosenka „Gdacze kura”- taniec do piosenki.

Przed chwilą zaśpiewaliście piosenkę, w której gdakała Kurka Bzdurka. Na kartonikach są słowa różnych zwierząt. Z kartoników policzcie tylko sylabę „KO” weźcie tyle jajek, ile jest policzonych sylab.
Która cyfra jest większa od 6, a mniejsza od 8? Tyle jajek możecie wziąć.

 

Na tablicy jest krótki tekst. Zaznacz w nim literki „O”, ponieważ są one najbardziej podobne do jajka, policz ile ich jest i tyle jajek zabierz.

Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi