Wielkie urodziny - historia Lublina: scenariusz zajęć dla 3, 4 i 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Wielkie urodziny - historia Lublina: scenariusz zajęć dla 3, 4 i 5 latków
Oceń
{

Scenariusz zajęć rozwojowych w grupie Montessori dla dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Temat: Wielkie urodziny - historia Lublina.

 

Zagadnienie diagnozujące z obszaru 15: Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Cele ogólne:

 

· rozbudzanie uczuć patriotycznych do małej ojczyzny;
· zainteresowanie dziecka historią z najbliższego otoczenia;

 

Cele szczegółowe:

 

· poznanie historii miasta wojewódzkiego - Lublina z okazji jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich;
· uświadomienie upływu czasu; próby obliczania na materiale matematycznym;
· odnajdywanie Lublina na mapie Polski;
· poznanie legendy o powstaniu Lublina;
· rozpoznawanie herbu miasta i wybranych zabytków.

 

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa.

 

Metody pracy: problemowa, praktyczna, ekspresyjna, Montessori.

 

Środki dydaktyczne: płyta CD - hejnał Lublina, melodia popularna Sto lat, pomoc - Słoneczko urodzinowe, duże liczby, ruchomy alfabet - rozsypanka wyrazowa, pomoc językowa - Kamykowa opowieść (z zabytkami miasta), stare i nowe fotografie miasta, Legendy Lublina, mapa Polski, mapa-plan Lublina, ilustracja herbu - koziołka oraz
kolorowanka.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Lekcja ciszy - stawianie świeczek na drewnianym torcie urodzinowym.
2. Odgadywanie przez dzieci nazwy jubilata - miasta Lublina - na podstawie ilustracji Zamku Lubelskiego.
3. Odnalezienie miasta na mapie Polski.
4. Podpisanie z rozsypanki nazwą Lublin.
5. Utworzenie liczby 700 oraz daty powstania miasta Lublina 1317 z materiału Duże liczby.
6. Ustawienie na torcie świeczki 700 - wspólne dmuchanie.
7. Zaśpiewanie 1000 lat do melodii Sto lat.
8. Wysłuchanie krótkiej legendy o powstaniu Lublina i nadaniu herbu.
9. Poznanie wyglądu herbu miasta - puzzle.
10. Usytuowanie herbu na mapie Polski.
11. Praca w grupach - poznanie (odkrywanie) zabytków Lublina na podstawie kamykowych opowieści - usytuowanie ich na mapie zgodnie z kontrolą błędu (na kamykach umieszczone są małe obrazki z zabytkami).

 

Inne proponowane działania:

 

1. Kolorowanie koziołka.
2. Oglądanie starych i nowych fotografii miasta.
3. Czytanie legend lubelskich.
4. Życzenia dla Lublina - propozycje dzieci.
5. Wysłuchanie hejnału lubelskiego.
6. Wycieczka do Lublina.

 

Autor: Anna Bryk

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi