„Wiosenna łąka” - scenariusz zajęcia hospitowanego dla 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Wiosenna łąka” - scenariusz zajęcia hospitowanego dla 6 latków
4.8
5 ocen
Oceń
{

Treści z podstawy programowej:

 

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

Dziecko:

 

 • liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego (13.1)
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych (13.2)
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi (13.3)
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (13.4)


Cele ogólne:

 

 • praktyczne czynności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • ustalanie równoliczności zbiorów


Cele szczegółowe (dziecko):

 

 • zna i potrafi zastosować cyfry i znaki matematyczne <, =, >
 • przelicza elementy zbiorów
 • wykonuje praktyczne czynności dodawania i odejmowania
 • rozwiązuje zadania z treścią
 • orientuje się na kartce papieru, tworzy pracę łąki według instrukcji nauczyciela


Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

 

Metody pracy: aktywizujące - zadania stawiane do wykonania

 

Środki dydaktyczne: mieszkańcy łąki, cyfry, znaki matematyczne, biedronki, kolorowe sznurki i korale, tabliczki matematyczne, kostka do gry.

Przebieg zajęcia:

 

Na tablicy znajduje się plansza „Łąki” przygotowana przez nauczyciela. Zadaniem dzieci jest policzenie poszczególnych mieszkańców łąki i wpisanie/wybranie odpowiedniej cyfry elementów. Na koniec dzieci mówią, których elementów jest najwięcej, a których najmniej.
Rozwiązywanie zadań z treścią. Dzieci rozwiązują zadania z treścią, układają odpowiednie działania matematyczne (4 zadania: 2 na dodawanie, 2 na odejmowanie).

 

Zabawy z mieszkańcami łąki:

 

„Polowanie na biedronkę” - jedno z dzieci odwraca się tyłem do pozostałych. Drugie dziecko wskazuje biedronkę z określoną cyfrą. Zadaniem dziecka odwróconego jest odnalezienie wybranej przez kolegę bądź koleżankę biedronki. Pozostałe dzieci mówią, czy dana biedronka jest mniejsza, czy większa, tym samym naprowadzając poszukiwacza.

 

„Kolorowa gąsienica” - każde dziecko otrzymuje kolorowy sznurek z cyfrą na karteczce. Zadaniem dzieci jest nawleczenie tylu korali, ile wskazuje cyfra.

 

„Wiosenny bal na łące” - zabawa przy muzyce z kostką, przygotowaną w taki sposób, aby podpowiadała przebieg zabawy. Nauczycielka lub chętne dziecko pokazuje wybraną ściankę kostki, a pozostałe dzieci wykonują czynność odpowiadającą tej ściance. Jeżeli na kostce pojawi się:

 

jedno oczko, to każdy bawi się sam,
dwa oczka, to bawimy się parami,
trzy oczka, to bawimy się trójkami tzw. „Woźnica’’
cztery oczka, to bawimy się czwórkami tzw. „Rodzinki”
ścianka pusta, to zatrzymujemy się
ścianka z dużym kołem, to bawimy się w kole.

 

Zabawa „Matematyczna wojna” - dzieci kolejno odliczają do dwóch, ustawiają się w dwóch rzędach, w zależności od cyfry, którą się stały. Po dwie osoby w rzędach dzieci losują kartę z cyfrą, określają, która z cyfr jest większa bądź równa i układają odpowiedni znak matematyczny <, =, >

 

Zadania matematyczne - każde dziecko otrzymuje dwa zadania matematyczne: na dodawanie i odejmowanie.  Zadanie polega na wykonaniu obliczeń i ułożeniu odpowiedniej liczby klocków/figur geometrycznych.

 

Na koniec: dzieci według instrukcji nauczyciela układają na kartce obraz łąki.

 

 

Autor:  Kamila Łękowska

 

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi