Witajcie w naszym przedszkolu

Witajcie w naszym przedszkolu

Przedszkole Publiczne Gorzyce (Biuletyn informacyjny).

„WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeżeli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe maślane bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę pracować, a popołudniu się zdrzemnąć.(...) Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co cię otacza. Zapamiętaj  też ważne słowo, jedno z pierwszych, jakich się nauczyłeś: PATRZ.” /Robert Fulghum/

PROPONUJEMY POGODNE, RADOSNE, BEZTROSKIE DZIECIŃSTWO, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa przyjemnością. Osobą prowadzącą przedszkole jest pani mgr Natalia Krótki. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci dzielone są na cztery grupy zazwyczaj 25 osobowe.

Oferujemy:

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: pani Halina Bugla, mgr Ewa Kubica, Ewelina Loga, mgr Joanna Tomala-Gądek, mgr Katarzyna Kłosek
 • profesjonalną opiekę nad dziećmi przez 9 godzin dziennie (od 6.45 do 15.45)
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN
 • konsultację z logopedą, psychologiem i pielęgniarką
 • naukę języka niemieckiego
 • zajęcia rytmiczne
 • całodniowe wyżywienie


Dzięki pomysłowości i inwencji nauczycieli są na bieżąco zgodnie z aktualną porą roku projektowane i wykonywane dekoracje i kąciki zainteresowań do zabaw i pracy z dziećmi. Nauczyciele starają się racjonalnie wykorzystać przestrzeń, jaką dysponuje przedszkole. Wielkim atutem przedszkola jest piękny plac zabaw. Nie brakuje tu huśtawek, zjeżdżalni, ale też domków w których toczą się ważne dziecięce sprawy.

Dzień w przedszkolu:

 • Przedszkole jest czynne od godziny 6.45.                                   
 • Do godziny 8 00 dzieci schodzą się w jednej sali, gdzie bawią się wg własnych zainteresowań.
 • 8.00 - przejście dzieci do swoich sal. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 9.00, bowiem o tej godzinie zjadamy śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, spacery.
 • Obiad podajemy o godzinie 12.00.
 • W grupie maluchów dzieci, które przebywają w przedszkolu 9 godzin odpoczywają na leżakach. W związku z tym prosimy o to aby dzieci 5 –cio godzinne były odbierane do godziny 13.00.
 • W czasie leżakowania dzieci słuchają bajek, różnego rodzaju utwory muzyczne np. muzyka relaksacyjna, oglądają bajki. W tym samym czasie starszaki bawią się w sali lub w ogrodzie, odbywają się też zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka.
 • O godzinie 13.45 podajemy podwieczorek.
 • O godzinie 14.00 dzieci spotykają się w jednej sali (zabawy w kącikach zainteresowań dzieci młodszych i starszych).
 • Przedszkole jest czynne do godziny 15.45.


Uroczystości:

 • Dni Otwartych Drzwi w Przedszkolu – zapraszamy rodziców razem z dziećmi do wspólnego poznawania przedszkola
 • Uroczystości wewnętrzne: Dzień Edukacji Narodowej. Mikołaj, Dzień Górnika, Balik, Topienie Marzanny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Turniej Miast i Gmin, Dzień Ziemi
 • Uroczystości zewnętrzne (dla całej rodziny): Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Nowego Przedszkolaka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie Przedszkola
 • Kolorowy wrzesień jawi się rodzicom trzylatków w czarnych barwach. Wiemy, że to wielkie przeżycie dla całej rodziny. Trzeba się pogodzić z myślą, że oderwanie dziecka od domu (szczególnie jeśli przez trzy lata zajmowała się nim mama) nie będzie dla niego przyjemnym przeżyciem. Warto mieć świadomość tego, co może przeżywać dziecko, po to, aby mu pomóc. Tak naprawdę wszystkie te złe odczucia są naturalną obroną trzylatka przed tym co nowe, nieznane (więc być może zagrażające) i można je złagodzić.


Trzylatki pod lupą:

Małe dziecko oderwane od domu płacze, grymasi, jest wystraszone, ponieważ:

 • traci poczucie bezpieczeństwa, które zapewniała mu obecność bliskich osób
 • nie potrafi jeszcze samodzielnie zadbać o swoje potrzeby  (potrzebuje pomocy podczas jedzenia, ubierania, korzystania z toalety). Dotychczas robili to rodzice, teraz musi zaufać obcym osobom (na to potrzebuje czasu). Dlatego już u dwulatka warto rozwijać samodzielność, ponieważ „tylko dziecko samodzielne to dziecko dzielne”
 • nie umie jeszcze bawić się z rówieśnikami, więc różnymi sposobami zwraca na siebie uwagę nauczycielki czuje się zagubione w nieznanych pomieszczeniach przedszkola.
 • Większość trzylatków jest już psychicznie gotowa na nowe doświadczenia i tęskni za kontaktem z rówieśnikami. Niemniej jednak warto zadbać o emocje dziecka w tym okresie.
 • Aby dziecku ułatwić te pierwsze kroki w przedszkolu wprowadziliśmy w naszym przedszkolu projekt adaptacyjny.


Celem projektu adaptacyjnego dzieci 3-letnich jest umożliwienie im poznawania przedszkola w poczuciu bezpieczeństwa, braku przymusu i nawiązania swobodnych kontaktów z innymi ludźmi (grupa rówieśnicza, personel przedszkola) i otoczeniem materialnym (sale, łazienka, szatnia itp.). Program będzie przebiegał w następujących miesiącach:

Maj – Dzień Otwartych Drzwi w Przedszkolu - Dzień Nowego Przedszkolaka

 • W tym dniu przedszkolaki przedstawią  swoim gościom (przyszli przedszkolacy i ich rodzice) program artystyczny. Następnie zaprosimy do wspólnej zabawy. Wszystko skończy się słodkim poczęstunkiem. Dziecko w towarzystwie swoich rodziców będzie miało możliwość poznania przedszkola.


Czerwiec – Trzy Dni Otwartych Drzwi w Przedszkolu  
26.06.06. (poniedziałek)
27.06.06. (wtorek)
28.06.06. (środa)

 • W ramach Otwartych Drzwi w Przedszkolu dzieci mogą pobawić się ze swoimi rodzicami w sali zabaw. Dziecko w towarzystwie swoich rodziców będzie miało możliwość poznania sali gimnastycznej, placu zabaw, może przekonać się, że toaleta przedszkolna niewiele różni się od domowej, a także zostanie zaproszone na słodki poczęstunek. Nauczycielka przez stopniowe wprowadzanie elementów zabawy zorganizowanej będzie się starać pozyskać sympatię dzieci.


Sierpień (po 20. 08.06.)-  spotkanie informacyjne dla rodziców.

 • Na tym spotkaniu dyrektorka przedstawi nauczycielki, które będą prowadzić grupę dzieci 3-letnich od września oraz omówi przebieg pracy dydaktyczno - wychowawczej z małym dzieckiem. Rodzice otrzymają kilka cennych wskazówek, jak przygotować dziecko do przedszkola i w jaki sposób kształtować u dzieci umiejętność samodzielnego jedzenia, mycia rąk, korzystania z toalety.


SAMODZIELNY PRZEDSZKOLAK, TO DZIELNY PRZEDSZKOLAK.

 • 30.08.06. (czwartek) – Sierpniowy Dzień Otwartych Drzwi w Przedszkolu. Wakacje są wspaniałą okazją do uczenia lub utrwalenia samodzielności dziecka w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety. To również czas na stopniowe przyzwyczajanie dzieci do pozostawania pod opieką mniej znanych mu osób, wydłużenie tego czasu i wzmacnianie pochwałą jego dobrej postawy. Spotkanie sierpniowe ma na celu przypomnienie dziecku spotkań czerwcowych, a zarazem wzmocnienie więzi z przedszkolem, które stanie się dla niego drugim domem.

 

 • Wrzesień - Możliwość pobytu rodziców w przedszkolu z dzieckiem (stopniowe skracanie pobytu rodzica w przedszkolu).

 

 • Październik – Pasowanie na przedszkolaka - Uroczystość rodzinna – pasowanie na przedszkolaka nowych dzieci uczęszczających do przedszkola.


Korzyści zajęć adaptacyjnych w przedszkolu:

 • poznają przedszkolne pomieszczenia, wiedzą, gdzie jest ich sala, łazienka i szatnia
 • uczą się wspólnych zabaw z rówieśnikami: to czas pierwszych relacji społecznych i konfliktów (najczęściej to kłótnia o zabawkę), które trzeba się nauczyć rozwiązywać w sposób adekwatny społecznie
 • mają okazję zaprzyjaźnić się z panią, która przeważnie już podczas tego okresu stopniowo przejmuje obowiązki rodziców (np. karmi dzieci lub prowadzi do łazienki)
 • zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny, wesoły. Dzieci wychodzą z przedszkola z niedosytem zabawy i słowami: „Jutro znowu do was przyjdę”. Te pozytywne doświadczenia będą potem podstawą do budowania więzi między dzieckiem a pracownikami przedszkola.


Rozstanie

To dla wszystkich najtrudniejsza chwila, więc nie ma takiej potrzeby lepiej nie przeciągać. Oczywiście, każde dziecko jest inne i różne są też jego relacje z rodzicami czy przyzwyczajenia, ale z naszych doświadczeń wynika, że rozstania są mniej bolesne, gdy:
pożegnanie jest serdeczne, ale krótkie rodzice ustalają z dzieckiem porę odbioru z przedszkola (oczywiście tak, żeby mogli zawsze dotrzymać danego słowa) zdarza się, że dzieci bardzo rozpaczają podczas pożegnania (wpadają w histerię, trzymają się kurczowo mamy, krzyczą). Nie jest dobrą metodą odrywanie płaczącego dziecka od matki, ponieważ czuje  ono wtedy siłę nauczyciela, więc postrzega go jako osobę zagrażającą i zwraca się przeciwko niemu. Jeśli jest taka konieczność, to matka powinna przekazać dziecko nauczycielowi. Dzieci wtedy podświadomie szukają ciepła i troski, więc przytulają się do nauczyciela, uspakajają i szybko nawiązują emocjonalną więź, która jest podstawą budowania dziecięcego poczucia bezpieczeństwa.
Leżakowanie.

Proszę nie zmuszać go do spania – proszą często rodzice. A potem... uspokojeni odpowiedzią nauczyciela, pochylają się nad dzieckiem i mówią: Słyszysz skarbie, pani nie będzie cię zmuszała do spania, nie bój się. Trzylatek patrzy na mamę zdumiony i kiwa posłusznie główką. Tak naprawdę niewiele z tego wszystkiego rozumie, bo przecież nie wie, co to jest leżakowanie i nie ma z nim związanych złych doświadczeń. Udziela mu się jednak niepokój dorosłych, bo „jeśli mama się boi, to leżakowanie nie może być miłe”. Zdarza się, że dzieci zaczynają płakać przed odpoczynkiem, a zapytane dlaczego nie chcą się położyć mówią: Bo mama powiedziała, że ja nie muszę; A mama mi nie kazała.

Warto zrozumieć, że poobiedni relaks jest niezbędny dla zdrowia małego dziecka. Intensywne zajęcia, nowe doświadczenia, a nawet swobodna zabawa to dla malucha ciężka praca, po której musi zregenerować siły (odpocząć fizycznie i wyciszyć się psychicznie)
poobiedni odpoczynek, to czas słuchania bajek opowiadanych lub czytanych przez nauczycielkę,można zaproponować dziecku przyniesienie ulubionej książki, którą nauczycielka przeczyta całej grupie starajmy się nie przekazywać dziecku swoich obaw i niepokojów związanych z odpoczynkiem. Jeśli coś nas niepokoi, poprośmy nauczyciela o rozmowę.

Nigdy nie rozmawiajmy o tym przy dziecku.

Wyprawka trzylatka
Ubranie dziecka powinno być wygodne, przewiewne, lekkie oraz łatwe do zakładania i zdejmowania. Warto również pamiętać, że małe dzieci nie tyko biegają, ale również skaczą, turlają się, czworakują, leżą, siedzą itp.

Ubranie dla trzylatka

 • ubranie bez zbędnych guzików, sprzączek, ozdób
 • spodnie lub spódniczka na gumkę (bez skomplikowanych dla trzylatka szelek i pasków)
 • ubranie „na cebulę” pozwoli nauczycielowi dostosować ubiór dziecka do warunków atmosferycznych i temperatury sali
 • najlepsze są buty na sztywnej podeszwie (nie klapki), zapinane na rzepy
 • kolczyki powinny mieć formę małych wkrętów
 • pamiętajmy o ubraniu na zmianę.


Drodzy rodzice, zamiast myśleć o ciemnych stronach adaptacji w przedszkolu, lepiej potraktować te chwile jako ważne i niezwykłe dla całej rodziny. Pamiętajmy również o tym, że edukacja przedszkolna (rozpoczęta już w wieku trzech lat) jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Zachęcamy do odsunięcia od siebie niepokoju, wspólne wybranie się na lody i zakomunikowanie dziecku : Kochanie, masz już trzy lata, więc możesz już iść do przedszkola. Wesołe uśmiechy rodziców, spokój oraz słowo „możesz”, zamiast „musisz”, zupełnie inaczej nastawią dziecko do zmian, które je czekają.

Autor: mgr Joanna Tomala-Gądek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi