Witaminowe talerzyki - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Witaminowe talerzyki - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu
3.0
3 oceny
Oceń
{

Grupa: VI „Delfinki”

Temat dnia: „Witaminowe talerzyki”.

Cele ogólne:
Poznawczy: Poznanie zasad zdrowego odżywiania.
Kształcący: Kształcenie umiejętności kolejnego wypowiadania podczas rozmów z całą grupą, uczenie się słuchania swoich kolegów. Rozwijanie zdolności manualnych.
Wychowawczy: Wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania.

Cele szczegółowe:

KAT. A (uczeń zna, wie)
- zna nazwy warzyw i owoców,
- wie, jakie produkty spożywcze są zdrowe, a jakie niezdrowe,
- zna pojęcie „zdrowie”.
KAT. B ( uczeń rozumie )
- rozumie polecenia nauczyciela,
- rozumie potrzebę zdrowego odżywiania.
KAT. C ( uczeń potrafi )
- potrafi wypowiadać się na dany temat,
- dokonuje analizy i syntezy wyrazów,
- potrafi poruszać się w rytm muzyki,
- potrafi prawidłowo posługiwać się nożyczkami,
- rozwiązuje zagadki słowne,
- potrafi zaprojektować kompozycję poprzez połączenie elementów w jedną całość,
- potrafi twórczo myśleć i tworzyć.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.

 

Przebieg zajęć

 

1. Przywitanie.
Czynności nauczyciela: Nauczyciel wita dzieci piosenką „Witaj, jak się masz” śpiewaną na melodię piosenki „Panie Janie”.
Czynności dzieci: Dzieci wspólnie z nauczycielem śpiewają piosenkę wykonując odpowiednie ruchy.

2. „Odwiedziny niezwykłego gościa” – zapoznanie dzieci z kukiełką Pani Jesieni.
Czynności nauczyciela: Nauczyciel czyta zagadkę. Zapoznaje dzieci ze specjalnym gościem – kukiełką Pani Jesieni.
Czynności dzieci: Dzieci rozwiązują zagadkę. Witają Panią Jesień.
Metody: Działań praktycznych.
Środki dydaktyczne: Kukiełka Pani Jesieni, zagadka o jesieni.

3. „Owocowo-warzywna zgaduj-zgadula” – zabawa dydaktyczna.
Czynności nauczyciela: Nauczyciel czyta zagadki.
Czynności dzieci: Dzieci rozwiązują zagadki. Wyciągają z kosza przyniesionego przez Panią Jesień owoc bądź warzywo będące rozwiązaniem zagadki. Głośno wypowiadają jego nazwę, dzielą na sylaby i głoski.
Metody: Działań praktycznych.
Środki dydaktyczne: Zagadki, kosz z owocami i warzywami będącymi rozwiązaniem zagadek.

4. „Gdy mówię zdrowie, to myślę o…” – tworzenie mapy myśli.

Czynności nauczyciela: Nauczyciel rozpoczyna zdanie: „Gdy mówię zdrowie, to myślę o…”. Dzieli dzieci na cztery zespoły.
Czynności dzieci: Dzieci dokańczają wypowiedź nauczyciela. W zespołach tworzą mapę myśli na temat zdrowia - od wyrazu zdrowie rysują strzałki do dowolnych skojarzeń (dzieci mogą uzupełniać mapę myśli ilustracjami bądź samodzielnie rysować). Po opracowaniu mapy myśli, po kolei każdy zespół prezentuje swoje skojarzenia.
Metody: Rundka, mapa myśli.
Środki dydaktyczne: Kartony formatu A3, kredki, mazaki, ilustracje związane ze zdrowiem.

5. Rozmowa na temat zasad zdrowego odżywiania się.
Czynności nauczyciela: Nauczyciel prowadzi rozmowę na temat zdrowego odżywiania.
Czynności dzieci: Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela.
Metody: Pogadanka.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi