Wprowadzenie litery Z... - scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Wprowadzenie litery Z... - scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich
3.3
4 oceny
Oceń

Temat:

 • Wprowadzenie litery Z na podstawie wyrazów: zegar, Zenon

Cele:
Poznawczy:

 • Zapoznanie z graficznym obrazem litery Z małej i dużej drukowanej i pisanej;
 • Poszerzenie wiedzy na temat historii powstania zegara oraz pracy zegarmistrza;
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu( zapoznanie z pojęciem doba)

Kształcący:

 • Kojarzenie poznanej litery z jej fonetycznym odpowiednikiem;
 • Rozwijanie umiejętności płynnej wypowiedzi.
 • Nabywanie umiejętności poszukiwania wiedzy w różnych źródłach i wyrażania jej w formie ekspresji ruchowej, plastycznej i werbalnej.
 • Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnych poprzez konstruowanie zegara.

Wychowawczy:

 • Rozumienie znaczenia takich cech jak precyzja, cierpliwość.
 • Utrwalenie nawyku stosowania form grzecznościowych podczas spotkania z gościem, jak i na co dzień.

Metody:

 • podające: pokaz, objaśnienie, opowiadanie;
 • problemowe: rozmowa, giełda pomysłów, samodzielnych doświadczeń;
 • ekspresyjne: żywego słowa, zadań inspirujących, swobodnej ekspresji;
 • praktyczne: metoda stawiania zadań.

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna,
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne:

 • Bajka Zegarowo (tekst własny), ilustracje zegarów (słoneczny, klepsydra, zegar z kukułką, elektroniczny, zegarek na rękę), nakrywki białe, niebieskie, czerwone, obrazki zawierające głoskę z, gazety, koperty ze zdaniami dla każdego dziecka, tacki z piaskiem do prób pisarskich, drut miedziany, Opowieść ruchowa „Wehikuł czasu” (tekst własny), pudła kartonowe, plastikowe butelki, piasek, lejek, papier kolorowy, patyczki po lodach, klej, taśma dwustronnie klejąca, flamastry.

Zalecenia:

 • Proponowane aktywności należy podzielić na co najmniej zajęcia dydaktyczne.

 

Przebieg zajęć


1. Nauczyciel czyta dzieciom bajkę pt. „Zegarowo” ( tekst własny, zał nr 1).

 • Jak myślicie, czy zegary są potrzebne?
 • A czy zawsze były zegary?
 • Jak radzili sobie ludzie bez zegarów?
 • Co by było, gdyby zegarów nie było? Czy mielibyśmy więcej czasu?
 • A czy wy lubicie, jak wszyscy się spieszą?

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • Zaciekawienie dzieci.
 • Pobudzenie sfery emocjonalno-motywacyjnej.
 • Zachęcanie do spontanicznych wypowiedzi.
 • Badanie osobistej wiedzy dzieci.

2. Nauczyciel skupia uwagę dzieci na wyrazie zegar i prosi, żeby wybrane dzieci:

 • podzieliły ten wyraz na sylaby oraz policzyły głoski.
 • ułożyły schemat wyrazu i przypięły na tablicy.
 • z nakrywek czerwonych i niebieskich ułożyły model wyrazu.

Następnie dzieci zastępują nakrywki znanymi literami a nową głoskę z – jej symbolem graficznym.

3. Nauczyciel rozkłada na dywanie obrazki i prosi, by dzieci wybrały spośród nich te, w których nazwie słychać głoskę z.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • Ćwiczenia w analizie słuchowej.

4. Nauczyciel prezentuje literę małą i wielką drukowaną (i pisaną jeżeli dzieci są zainteresowane).

 • Do czego jest podobna wielka litera z?
 • Z czym wam się kojarzy?
 • Czym się różni od małej?

Nauczyciel rozdaje dzieciom gazety i prosi aby dzieci zamieniły się w detektywów i w gazetach zaznaczyły ołówkiem litery z (duże i małe).

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • Analiza kształtu litery, porównanie jej z innymi literami.
 • Utrwalenie symbolu graficznego głoski z.

 

Jeżeli dzieci wyrażają chęć pisania:


5. Nauczyciel demonstruje sposób kreślenia litery, a dzieci po ćwiczeniach przygotowujących dłonie, piszą na tacach z piaskiem (mogą również wyginać z miękkiego drutu, podzielone na czwórki – układać litery z z dzieci leżących na dywanie). Następnie piszą w zeszytach ćwiczeń.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • Ćwiczenia w utrwalaniu obrazu graficznego litery z pisanej.
 • Usprawnianie dłoni.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi