Przedszkole Obieżyświat Centrum Nauki Metodą Montessori (Wrocław)

Przedszkole Obieżyświat Centrum Nauki Metodą Montessori
zobacz więcej (64)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Mokronoska 2a, Wrocław
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • ceramika
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Nasze przedszkole  Obieżyświat Centrum Nauki Metodą Montessori wspiera  rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Uczą się samodzielności.

Galeria

Program nauczania

Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki różnorodnym zajęciom dydaktycznym i edukacyjnym,  z elementami pedagogiki Montessori  dzieci rozwijają takie umiejętności jak: komunikacja z innymi i wyrażanie własnych potrzeb, kreatywne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność współdziałania.

Zapewniamy bezpieczny pobyt maluchów, w przyjaznej  atmosferze akceptacji i zrozumienia. Nauczyciele dbają o przygotowanie najkorzystniejszego otoczenia, które pobudza motywację dziecka do uczenia się. Bacznie obserwują i wspierają wychowanków.

Pracujemy z wielkim zaangażowaniem, otaczamy podopiecznych troską i uśmiechem. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczymy, wyjaśniamy, inspirujemy, jednocześnie pozostawiamy przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci. 

Zapoznajemy małego człowieka z historią i dziedzictwem światowym, kulturą narodową i regionalną. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę o świecie, rozwijają wrażliwość, kreatywność, tolerancję.

Propagujemy  edukację prozdrowotną i postawę proekologiczną. Rozwijamy zainteresowania problemami globalnymi.  Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności poznawczej i ruchowej w naturalnym otoczeniu. Kształtują szacunek do przyrody. Uczą się odpowiedzialności za siebie i za świat.

Kreujemy wspólnie z rodzicami człowieka, który chce a nie musi. Ściśle współpracujemy z rodzicami. Uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania.

Wspieramy aktywność dziecka w myśl tezy POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU.

Kolorowanki