Przedszkole Subrideo (Wrocław)

Przedszkole Subrideo
zobacz więcej (8)
Adres:
Ołtaszyńska  10, Wrocław
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Głównym naszym celem było stworzenie miejsca najbardziej optymalnego dla rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.   Aktulnie prowadzimy trzy placówki dla dzieci wymagających szczególnie intensywnego wsparcia: dwie we Wrocławiu i jedną w Kłodzku. Wkrótce otworzymy naszą czwartą placówkę. Więcej informacji udzielimy telefonicznie.     Grupa A - Świerszcze Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zajęcia edukacyjne grupy realizowane są w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Zajęcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze szczególnym uwzględnieniem różnic w tempie rozwoju każdego z chłopców. W pracy z naszymi wychowankami   wykorzystujemy różne metody i techniki pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój dzieci m.in. metodę porannego krągu, arteterapię, Metodę Ruchu Rozwijającego...

Galeria

Kolorowanki