Przedszkole nr 119 Zielona Łąka (Wrocław)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole nr 119 Zielona Łąka
Łódzka 23
50-521 Wrocław

Opis obiektu

Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością i radością. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.     Przygotowujemy dzieci do podjęcia dalszej edukacji  i uczestnictwa w życiu społecznym.  Stwarzamy warunki do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość  świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią  twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji  własnej, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać  nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań. Staramy się zapewnić wszystkim dzieciom warunki pozwalające rozwijać ich naturalną potrzebę działania, oraz indywidualne predyspozycje i talenty. Pragniemy, by dzieci  mogły uczyć się samodzielności myślenia i wyciągania wniosków, zauważały różnorodność postaw i charakterów, a przy tym budowały poczucie własnej wartości. Jesteśmy przekonani że wszystkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci muszą...

Kolorowanki