Wróżby Andrzejkowe - scenariusz zajęć dla 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Wróżby Andrzejkowe - scenariusz zajęć dla 5 i 6 latków
4.1
18 ocen
Oceń
{

Wróżby Andrzejkowe.

Wróżby Andrzejkowe.


Cele:
· Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi.
· Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.
· Wzmacnianie więzi emocjonalnych.
· Integracja rodziców i dzieci poprzez wspólną zabawę.
· Wytworzenie miłej i radosnej atmosfery.

Cele szczegółowe – dziecko potrafi:
· współdziałać w grupie,
· ułożyć przedmioty wg wielkości,
· wyszukać wyrazy rozpoczynające się na określoną głoskę,
· rozpoznawać zawody po schematycznym obrazku symbolizującym dany zawód.

Środki dydaktyczne:

· cztery duże klucze w czterech kolorach (niebieski, żółty, czerwony, zielony) z dołączonymi zadaniami w kopertach,
· małe klucze w czterech kolorach jako emblematy dla dzieci,
· losy w szklanej kuli,
· wiersz D. Gellner pt. „Wieczór Andrzejkowy”,
· wiersze – zaklęcia,
· kaseta z nagraniami ”Ruch przy muzyce” Klanza,
· płyta z piosenką pt. „Andrzejkowe wróżby”.

Pomoce do zadań:
· Klucz niebieski – zestawy przedmiotów różnej wielkości (buty, świece, serca, gwiazdki, karety, klucze)
· Klucz żółty – koperty z zestawem obrazków , po 5 sztuk dla każdej pary dzieci, z których trzy zaczynają się na głoskę: m, t, k, l, z, b.
· Klucz zielony – zagadki i obrazki przedstawiające ich rozwiązanie.
· Klucz czerwony – kapcie dzieci i szaliki do zawiązania oczu.

Pomoce do wróżb:
· „Kim będę w przyszłości” – koperty z przedmiotami symbolizującymi różne zawody.
· „Moneta w studni” – monety 1-groszowe, miska z wodą, gwiazdki.
· „Wirująca butelka” – obrazki symbole, plastikowa butelka.
· „Buty” – kapcie dzieci, serduszka.
· „Lanie wosku” – wosk, klucz.

Przebieg spotkania

Wstęp – sala przygotowana na przyjęcie gości: dekoracje, na stołach zapalone świece i słodki poczęstunek. Obok w innej sali „pokój wróżb”, gdzie dzieci będą lać wosk.
Emblematy (małe klucze) rozdano dzieciom przed rozpoczęciem, na ścianie wiszą duże tekturowe klucze w czterech kolorach, z przypiętymi kopertami zawierającymi zadania.
1. Powitanie zabawą muzyczno-ruchową do piosenki „Witam Was”.
2. Słuchanie wiersza D. Gellner pt. „Wieczór Andrzejkowy” recytowanego przez dzieci.
3. Śpiewanie piosenki pt. „Andrzejkowe wróżby”.
4. Wiersze – zaklęcia wróżek w wykonaniu dzieci.
5. Zadania i wróżby dla poszczególnych grup
Ktoś z rodziców wybiera jeden z czterech kluczy. Każdy klucz opatrzony jest zadaniem i wróżbą.

Klucz niebieski
Zadaniem dla każdej pary dzieci jest ułożenie narysowanych przedmiotów od najmniejszego do największego.
Po poprawnie wykonanym zadaniu dzieci przystępują do wróżby.

 

„Kim będę w przyszłości”.
Na dywanie rozłożone są talerze, pod którymi ukryte są obrazki charakteryzujące różne zawody. Dzieci z emblematem klucza niebieskiego wskazują wybrany przez siebie talerz. Po jego odkryciu dziecko mówi, kim będzie (np. grzebień –fryzjer, termometr – pielęgniarka itp.)

Klucz żółty
Dzieci z emblematem klucza żółtego łączą się w pary. Każda para otrzymuje kopertę z pięcioma obrazkami. Zadanie polega na wybraniu tylko tych, które zaczynają się na określoną głoskę.
Po wykonaniu zadania dzieci przystępują do wróżby.

„Moneta w studni”.

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi