Wycieczka do parku - zajęcia dla 5-latków

Wycieczka do parku - zajęcia dla 5-latków
Oceń

Scenariusz zajęć w grupie 5- latków pt." Wycieczka do parku".

 

 

Cele:

 

Cele ogólne: 

 

 • kształtowanie świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni
 • doskonalenie liczenia
 • inspirowanie do wyrażania treści opowiadania oraz nastroju słuchanej muzyki poprzez ruch oraz niewerbalne środki wyrazu (gest, mimikę),
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonali umiejętności współdziałania

Cele operacyjne:

 • rozumie pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej
 • próbuje wskazać prawą i lewą stronę ciała oraz kierunki
 • potrafi ilustrować muzykę ruchem, gestem
 • dostrzega zmianę tempa w utworze muzycznym
 • przelicza w zakresie swoich możliwości
 • podejmuje działanie odpowiadające treści opowiadania
 • rozwija sprawność manualną podczas nawlekania
 • aktywnie uczestniczy w zabawach
 • koncentruje się  na wykonywanych zadaniach 

Metody:

 • słowne: rozmowa, polecenia, objaśnienia, opowieść ruchowa
 • percepcyjne: obserwacja, pokaz, przykład
 • czynne: zadań stawianych do wykonania, kierowanie własną aktywnością dziecka
 • aktywizujące: czynnościowe nauczane matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy Klanza, aktywnego słuchania muzyki B.Strauss, drama, pantomima 

Forma:

 

indywidualna, z całą grupą

 

Pomoce:

 

Drzewo jesienne, pacynka, list, nagrania mp3, gumki, obręcze ze wstążkami, talerzyki papierowe, kasztany, druciki kreatywne, plastelina, obrazek wiewiórki, obrazki żołędzi.

Podstawa programowa: I 5,7; II 4,11; III 2, 5, 8, 9; IV 1, 2, 7, 14,15

 

Przebieg: 

 

 

 1. Powitanie „Powitanka klaskanka”. Wprowadzenie milej atmosfery
 2. „Pociąg pośpieszny”-wprowadzenie do tematu zajęć, zabawa muzyczno-ruchowa. 
 3. „Wycieczka do parku”  - opowieść ruchowa;
 4. „Taniec jesiennych kolorów”- improwizacja ruchowa muzyki
 5. „Gąsienica”- zabawa manipulacyjna na materiale przyrodniczym. 
 6. Ewaluacja zajęcia.   

 

Opracowała: Joanna Gomolczyk

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi